Człowiek, technologia i zrównoważony rozwój

03-10-2023

W sierpniu i wrześniu sześć międzynarodowych zespołów Szkoły Letniej Engineering Visions pracowało nad propozycjami rozwiązań problemów lokalnych firm: Veolia Łódź, Geberit Ozoków, Borg Automotive ze Zdunskiej Woli oraz WDX ze Zgierza.

 

 

Szkoły Letnie Engineering Visions organizowane są od roku 2013 przez grupę uniwersytetów technicznych dzięki kontynuacji inicjatywy podjętej przez HTW Saarland, Niemcy. Przyjazd uczestników EV poprzedza kilkudniowy moduł online. Tematem przewodnim był Przemysł 5.0, przemysł przyszłości opierający się na trzech filarach: orientacji na człowieka, zrównoważonym rozwoju oraz odporności na ryzyka i kryzysy wynikające z szybko zmieniającego się otoczenia.

Z uczestnikami Engineering Visions spotkał sie rektor prof. Krzysztof Jóźwik Z uczestnikami Engineering Visions spotkał sie rektor prof. Krzysztof Jóźwik

foto: Dariusz Witkowski

Pracując w międzynarodowych zespołach we współpracy z przemysłem studenci projektują koncepcje rozwiązań problemów cywilizacyjnych na dziś i na przyszłość. Dotychczas studenci realizowali projekty Engineering Visions w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Szkocji oraz Polsce. W roku 2023 gościliśmy 17 akademików oraz 34 studentów z Eastern Switzerland University of Applied Sciences (Szwajcaria), Glasgow Caledonian University (Wielka Brytania), HTW Saar University of Applied Sciences (Niemcy), Saxion University of Applied Sciences (Holandia), University West Trollhättan (Szwecja). Ze strony PŁ uczestnikami byli studenci z różnych wydziałów i kilkoro wykładowców. W organizacji wydarzenia aktywnie uczestniczyło Centrum Współpracy Międzynarodowej, Wydział Mechaniczny i Centrum Języków.

Szkoła letania Engineering Visions - w czasie zajęć Szkoła letania Engineering Visions - w czasie zajęć

foto: Dariusz Witkowski

Inicjatywa Engineering Visions pozwala nie tylko rozwijać wiedzę i kompetencje w zakresie studiowanej dziedziny, ale także tworzy odpowiednie środowisko do zdobywania umiejętności niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy, takich jak umiejętność rozwiązywania kompleksowych problemów, podejmowania decyzji, pracy w międzynarodowym zespole jak i rozwijania krytycznego myślenia.

Firmy korzystają z innowacyjnych koncepcji rozwiązań realizowanych w ramach Challenge -Based Learning i z niekonwencjonalnego spojrzenia młodych ludzi. Inicjatywa wzmacnia pozytywną współpracę Politechniki łódzkiej z lokalnym przemysłem i uczelniami partnerskimi w Europie.