Biblioteka

  Wydaj książkę po angielsku, czyli nowe usługi w Wydawnictwie PŁ

2023-10-03
Biblioteka PŁ
Jacek Szabela

Współczesny dyskurs naukowy podporządkowany jest procesom szeroko rozumianej globalizacji i internacjonalizacji. Badania naukowe, prowadzone nierzadko w zespołach międzynarodowych, winny być zatem upowszechniane w sposób najbardziej uniwersalny, zrozumiały i dostępny dla przedstawicieli środowiska naukowego (i nie tylko) z różnych części świata. W sposób szczególny dotyczy to dyscyplin z obszaru nauk technicznych. Ten stan rzeczy wymusza konieczność tworzenia podstaw do coraz większej otwartości, w tym także otwartości komunikacyjno-językowej w publikowaniu wyników badań.  Monografie naukowe, jak pisać, publikować i zdobywać punkty

2023-10-03
.
Źródło fot.: www.canva.com

Jedną z najbardziej klasycznych publikacji naukowych, pożądaną w dorobku każdego naukowca, jest praca mająca status monografii. Jej przygotowanie okazuje się niemałym wyzwaniem, zwłaszcza dla początkujących pracowników nauki. Ponieważ wydanie monografii skutkuje pozyskaniem punktów uwzględnianych przy ewaluacji naukowej, proces publikowania takiej książki wiąże się z koniecznością utrzymania określonych standardów wydawniczych i naukowych.  System Antyplagiat – jak to działa?

2023-08-21
Strona główna: https://plagiat.pl/

System Antyplagiat firmy Plagiat.pl posiada szereg funkcji, które pozwalają w łatwy i czytelny sposób odnaleźć nieprawidłowe lub nieoznaczone zapożyczenia z innego utworu. Autorzy artykułów lub dłuższych opracowań, którzy przesyłają swoje prace do zbadania, mogą liczyć na raport antyplagiatowy w trzech formatach oraz jego krótką interpretację. Usługa ta jest dostępna tylko dla pracowników Politechniki Łódzkiej.  Naukowe serie wydawnicze – jak je tworzyć i dlaczego

2023-04-12
Monografie Politechniki Łódzkiej. Seria: Tubądzin
Wydawnictwa Uczelniane PŁ

Rynek wydawnictw naukowych (i nie tylko) nie od dziś zaświadcza o wzmożonej atrakcyjności publikacji seryjnych i cyklicznych. Istnieje wręcz przekonanie, że „serializacja jest jednym z najważniejszych odkryć w dziedzinie popularyzacji książki”[1]. Dobrze przygotowane i świadomie zaprojektowane serie wydawnicze są znacznie łatwiej rozpoznawalne, stając się nierzadko marką samą w sobie. To przekłada się na popularność marketingową książki reprezentującej konkretną serię wydawniczą. Choć powołanie do życia serii naukowej wymaga niemałych starań, jest z całą pewnością przedsięwzięciem przynoszącym znaczące korzyści, zarówno twórcom serii, jak i ich macierzystym jednostkom naukowym, a w konsekwencji wydawnictwom uczelnianym podejmującym się produkcji publikacji seryjnych.

   Współautor na sprzedaż

2022-11-10
.

W nauce pojawiają się różne formy nieprawidłowej atrybucji autorstwa – czy to jako ghostwriting, oznaczający ukrycie wkładu faktycznego autora, czy jako manipulowanie wykazem współautorów (fabrykowanie nazwisk, guest authorship, gift authorship, honorary authorship), czy wreszcie traktowanie współautorstwa jako transakcji handlowej – poprzez sprzedaż miejsc na liście współautorów lub kupowanie określonej pozycji współautorstwa w gotowych do opublikowania artykułach (na przykład w zamian za uiszczenie opłaty za publikację, czyli APC).

Choć każde w wyżej wymienionych zagadnień zasługuje na oddzielny artykuł, to skupimy się tylko na nierzetelności w kwestii współautorstwa – czyli ostatniej z wymienionych nieprawidłowości – a konkretnie na traktowaniu go jako waluty. Kupowanie współautorstwa w gotowych publikacjach, choć może dotyczyć autorów na całym świecie, wydaje się szczególnie popularne w krajach azjatyckich: Chinach, Pakistanie czy Rosji.  Wsparcie Biblioteki PŁ dla studentów i pracowników z Ukrainy

2022-11-07
skan strony kursu

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Politechniki Łódzkiej udostępniła na platformie WIKAMP kurs e-learningowy w języku ukraińskim „Електронна наукова література та джерела інформації”. Jest on tłumaczeniem kursu „Zarządzanie informacją naukową i literaturą”, opracowanego przez trzyosobowy zespół bibliotekarzy. Tekst został przetłumaczony przez Irinę Żuravlevą - dyrektorkę Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego.  Współpraca z Biblioteką Nauki

2022-06-23
Wejście do BPŁ

Od początku 2022 roku Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej włączyło się w prace nad platformą Biblioteka Nauki - największą bazą naukową w Polsce, na której prezentowane są wyłącznie pełnotekstowe zasoby czasopism oraz książek. Umożliwi to bardziej nowoczesne udostępnianie publikacji oraz poprawę ich widoczności w Internecie.

Platforma jest prowadzona w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki. Jej celem jest udostępnianie w sposób otwarty pełnych tekstów i metadanych artykułów oraz książek naukowych.

   Nauka staje się coraz droższa

2022-01-21
W księgarni Wydawnictwa PŁ
Jolanta Szczepaniak

Podwyżki cen, galopująca inflacja i zmiany podatkowe dotykają wszystkich Polaków – przekłada się to też na branżę wydawniczą, księgarską i poligraficzną. Sondaż Polskiej Izby Druku, o którym pisze Biblioteka Analiz (1/2022) potwierdza drastyczne wzrosty cen produkcji książek - jest to niespotykany od 30 lat wzrost kosztów produkcji, jak i surowców.

 
  „Porwane” czasopisma – pułapka na autorów

2021-11-03
mat. ilustracyjny

Popularną praktyką drapieżnych wydawców jest „porywanie” czasopism. Polega ona na sklonowaniu strony internetowej tak, by do złudzenia przypominała witrynę wiarygodnego czasopisma. O ile w przypadku typowego drapieżnego czasopisma można szybko zweryfikować, czy faktycznie ma IF oraz czy jest indeksowane przez zadeklarowane bazy danych, to w przypadku „porwanego” tytułu jest to znacznie trudniejsze. To zdecydowanie bardziej perfidne działanie ze strony drapieżnych wydawców.