Nauka

  Badania dla przyszłych terapii regeneracji neuronów

2023-11-29
(A) Uszkodzenie nerwu obwodowego przez przerwanie jego ciągłości anatomicznej powodujące utratę funkcji i (B) wszczepienie implantu nerwowego w celu połączenia kikutów nerwów.
Katarzyna Nawrotek

Rozmawiam z dr hab. inż. Katarzyną Nawrotek z ICRI-BioM o projekcie „Biomateriały indukujące demetylację DNA jako narzędzia do przyszłych terapii regeneracji neuronów”, przyznanym przez NCN w konkursie OPUS 25.
  NCN: OPUS i PRELUDIUM

2023-11-24
W pracowni chemicznej
arch. Działu Promocji

Naukowcy Politechniki Łódzkiej będą realizować kolejne projekty przyznane w konkursie NCN. Czytając o ogłoszonych wynikach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22 znajdujemy informację, że z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM. Tym bardziej gratulujemy wszystkim laureatom.  (Bio)Różnorodność pieczywa w centrum zainteresowań badawczych

2023-11-22
Pieczywo na zakwasie, różne rodzaje
Anna Diowksz

Dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią fermentacji, ze szczególnym uwzględnieniem technologii doskonalenia produkcji pieczywa. Jest m.in. autorką rozdziału „Traditional Polish Breads” umieszczonego w książce „Traditional European Breads” opublikowanej w 2023 roku przez wydawnictwo Springer.

Ta publikacja skłoniła „Życie Uczelni” do rozmowy z prof. Anną Diowksz na temat roli pieczywa w diecie i technologii jego produkcji na zakwasie, a także o efektach współpracy w projekcie COST o akronimie SOURDOMICS pomiędzy ośrodkami naukowymi zajmującymi się zakwasami, w którym Pani Profesor reprezentowała Polskę w Komitecie Zarządzającym.

   Bank danych dla diagnostyki onkologicznej

2023-11-22
Uczestnicy konferencji zwiazanej z projektem MDB Medical Data Bank
Ewa Chojnacka

Politechnika Łódzka we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki przedstawiła wyniki trzyletniego projektu służącego rozwojowi nowoczesnej diagnostyki onkologicznej. Otwarcie konferencji związane z zakończeniem projektu MDB- Medical Data Bank odbyło się na Wydziale EEIA z udziałem osób zarządzających tym wielkim przedsięwzięciem.

   Trzy razy Nobel 2023

2023-11-10
Prof. Halina Abramczyk w laboratorium
Jacek Szabela

Po ogłoszeniu przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk nagród Nobla w 2023 roku w dziedzinie fizyki, chemii i medycynie w naszym zespole Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Politechniki Łódzkiej, zapanowała radość i ogromny entuzjazm.

W dziedzinie fizyki nagrodzona została spektroskopia laserowa ultrakrótkich impulsów, w dziedzinie chemii - tematyka nanocząstek, w dziedzinie medycyny – prace nad modyfikacjami mRNA, które przyczyniły się do stworzenia technologii mRNA, na bazie których powstały szczepionki przeciwko COVID-19. Nasz zespół odnotował ten fakt z niekłamaną satysfakcją (prawie taką, jakbyśmy to my dostali Nobla), bowiem tematyka prawie w stu procentach pokrywa się z tematyką uprawianą w naszym laboratorium, co oznacza, że trafnie rozpoznajemy najwartościowsze trendy w nauce i podążamy we właściwym kierunku.  1000 km: Łódź-Monachium

2023-09-28
Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa
arch. prywatne

Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa, adiunkt w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, od kwietnia do czerwca 2023 roku odbywała staż zagraniczny w niemieckim Helmholtz Zentrum München. Badaczka pisze o realizowanym tam projekcie.  Wkład w nowe strategie leczenia nowotworów

2023-08-16
Dr inż. Aleksandra Grzelakowska
arch. prywatne

Program im. Mieczysława Bekkera to jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest szansą na prestiżowy staż badawczy w renomowanym ośrodku zagranicznym oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

W ostatnie edycji konkursu stypendium NAWA Bekker 2022 otrzymała dr inż. Aleksandra Grzelakowska z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym. O stypendium to ubiegało się 355 wnioskodawców, z których wyłoniono 77 stypendystów.
  Agenci zmian poszukiwani - inteligencja emocjonalna na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

2023-07-27
Budynek IFE

Ogłoszono wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2, Partnerstwa współpracy w sektorze Szkolnictwo wyższe. Projekt złożony przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ #edu4sdgs - Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals znalazł się w pierwszej dziesiątce wniosków, które uzyskały finansowanie. Odwołuje się on do dwóch zagadnień – inteligencji emocjonalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zdefiniowanych w Agendzie 2030.

projekt dofinansowanu z UE