Wydarzenia

  Nominacja profesorska - dr hab. inż. Jerzy Zgraja

2021-04-08
Prof. dr hab. inż. Jerzy Zgraja
Jacek Szabela

Postanowieniem z 26 lutego 2021 r. Prezydenta RP tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał dr hab. inż. Jerzy Zgraja.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie WEEIA), na którym, po rocznej pracy w biurze konstrukcyjno-wdrożeniowym, podjął pracę asystenta w Zakładzie Elektrotermii Instytutu Elektroenergetyki. Na Wydziale tym uzyskał stopień naukowy doktora (1988 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Od 2009 r. jest pracownikiem Instytutu Informatyki Stosowanej.

  Nagrody dla magistrów w ekologicznym konkursie

2021-03-17
Mgr inż. Tomasz Stefaniak podczas rozmów z Inwestorem - w głębi widok na rzekę Brdę i miejsce przyszłej realizacji
arch.prywatne

Znaczącym sukcesem absolwentów Politechniki Łódzkiej zakończyła się siódma edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Trzy z sześciu nagrodzonych prac magisterskich powstały na wydziałach naszej uczelni.

Celem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi) było wyłonienie prac związanych z ochroną środowiska, najlepszych pod względem naukowym i praktycznym, obronionych w roku akademickim 2019/2020 w uczelniach z terenu województwa łódzkiego. Całkowita pula nagród wyniosła 60 tys. zł.  Wspomnienie - Mieczysław Wośko

2021-03-17
Mieczysław Wośko
źródło: Polfarmex S.A.

W dniu 22 lutego 2021 r. odszedł Mieczysław Wośko, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu spółki Polfarmex S.A.

Był absolwentem Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej zawsze życzliwym swojej macierzystej uczelni. Wchodził w skład Rady Biznesu przy Wydziale Chemicznym PŁ oraz należał do Kapituły Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza na najlepszą pracę dyplomową na wykonaną na tym wydziale.  Prestiżowa umowa z ENSAM

2021-03-16
Od lewej: prof. Tomasz Kubiak, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, prof. Paweł Strumiłło, prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Jacek Szabela

Wieloletnia współpraca Politechniki Łódzkiej z Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) będzie kontynuowana przez kolejne lata. Uczelnie podpisały nową umowę o podwójnym dyplomie. Politechnika Łódzka została wybrana jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej, z którą ENSAM zdecydowała się kontynuować szeroką współpracę.