Innowacyjna metoda diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego

12-07-2022

Branża wyrobów medycznych jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów przemysłu. Rośnie zapotrzebowanie na nowatorskie urządzenia, które mogą udoskonalić procesy diagnostyki i leczenia wielu chorób, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych. We współpracy Politechniki Łódzkiej i spółki spin-off Angionica Sp. z o.o. powstało unikatowe urządzenie medyczne AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego.

 

 

Podstawą działania urządzenia jest wykorzystanie innowacyjnej metody opracowanej przez naukowców z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorami Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF) są profesorowie Jerzy Gębicki i Andrzej Marcinek z Wydziału Chemicznego PŁ oraz prof. med. Stefan Chłopicki z Collegium Medicum UJ.

Metoda bazuje na pomiarze zmian intensywności fluorescencji koenzymu NADH w skórze przedramienia w odpowiedzi na wymuszone zatrzymanie i uwolnienie przepływu krwi. Ponieważ zmiany te zależą od dostarczania tlenu do naskórka z udziałem mikrokrążenia skórnego, dlatego wykorzystanie techniki FMSF jest unikatowym narzędziem do monitorowania stanu mikrokrążenia. Ta nowatorska metoda, mająca szanse zastosowania w skali ogólnoświatowej jako standard oceny stanu naczyń krwionośnych, została opatentowana w Polsce, ale również w UE, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Australii, Rosji.

Urządzenie AngioExpert Urządzenie AngioExpert

foto: materiały własne Angionica

Do najważniejszych zastosowań metody FMSF należy:

  • ocena zaburzeń mikrokrążenia w cukrzycy, chorobach sercowo-naczyniowych i nadciśnieniu tętniczym,
  • ocena stopnia nasilenia choroby (z ewentualnym skierowaniem do dalszej diagnostyki),
  • monitorowanie leczenia trudno gojących się ran (w tym stopy cukrzycowej),
  • ocena tolerancji wysiłku fizycznego w sporcie amatorskim i wyczynowym,
  • monitorowanie zaburzeń krążenia naczyniowego i skuteczności zindywidualizowanej terapii.

Pierwszy prototyp urządzenia wykorzystującego FMSF powstał w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ. Z myślą o komercjalizacji już w 2015 r. została utworzona firma Angionica Sp. z o.o., a cztery lata później urządzenie AngioExpert zostało zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa. Angionica współpracuje z ośrodkami naukowymi z całego kraju, a także z holenderskim ośrodkiem badań klinicznych w Leiden.

Urządzenie AngioExpert oferuje pomiar dwóch parametrów, które zdaniem autorów metody FMSF powinny stać się standardem badań diagnostycznych. Test diagnostyczny FMSF-PORH pozwala ocenić ryzyko powikłań naczyniowych związanych z chorobami układu krążenia, także w cukrzycy, z kolei analiza oscylacji mikrokrążenia pozwala na ilościową i jakościową ocenę przepływu mikronaczyniowego, który jest upośledzony w wielu chorobach. Ocena tego przepływu może być wykorzystana do badania wczesnych objawów schorzeń związanych z niedotlenieniem, np. COVID-19, a także w fizjologii sportu.

Badania z wykorzystaniem urządzenia AngioExpert nie są jeszcze powszechnie dostępne, ale na terenie Łodzi są prowadzone w dwóch centrach medycznych, w Policlinic Centrum Medyczne Fundacji Politechniki Łódzkiej oraz w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny.