Polsko-francuskie wizyty studentów

08-08-2023

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ dzięki wsparciu NAWA Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach programu „Partnerstwa Strategiczne”, realizuje nowy etap projektu „ActiveD2–Active Double Degree - Wdrożenie modelu studiów wspólnych opartego na aktywnych metodach kształcenia i uczenia się”. Jednym z zadań są wizyty studyjne, w czasie których studenci naszej uczelni prowadzą we Francji audyty procesowe i technologiczne, a studenci uczelni partnerskiej in&ma (École Supérieure de la Performance) odwiedzają firmy w Polsce. Zrealizowano już dwa z czterech wyjazdów zaplanowanych w projekcie.

 

..

Studenci IFE w Szampanii

Pierwsza wizyta odbyła się we Francji. Wzięło w niej udział 40 studentów IFE związanych z kierunkami zarządzania i inżynierii produkcji. Przez tydzień, będąc w regionie Champagne studenci odwiedzili firmy o różnym profilu działalności - od handlowych, przez producentów słodkości i szampanów po wytwórców wysokiej jakości szkieł optycznych. Gościli w SODINE, Biscuits Fossier, Leman Deco, Champagne Nicolas Feuillatte, Vandemoortele, Champagne Veuve Cliquot i BBGR-Essilor. W firmach tych przeprowadzili analizy efektywności procesowej i pod okiem ekspertów rozpisali plany doskonalenia.

Przed zakładem Champagne Veuve Cliquot - Reims, Francja Przed zakładem Champagne Veuve Cliquot - Reims, Francja

foto: Anna Gryszkiewicz

Studenci uczestniczyli także w dwóch warsztatach. Jeden z nich, który prowadził Arnaud Cuivillier, ekspert strategii przemysłowej, poświęcony był podejściu do strategii i wydajności przemysłowej (Approche en Strategie Industrielle & Performance). W czasie drugiego Virginie Girault konsultantka zarządzania mówiła o tym, jak można wzmocnić sukces międzynarodowych projektów przemysłowych (How to Strengthen Success to International Industrial Projects).

Szczególnym doświadczeniem było spotkanie z absolwentami PŁ, którzy część studiów zrealizowali w in&ma i swoje życie zawodowe związali z Francją. Była to kolejna okazja do poszerzenia wiedzy o zagranicznych strategiach i zarządzaniu przedsiębiorstwami we Francji.

Warsztat prowadzony przez Virginie Girault w in&ma – Chalons en Champagne Warsztat prowadzony przez Virginie Girault w in&ma – Chalons en Champagne

foto: Anna Gryszkiewicz

Studenci in&ma w Łodzi i regionie

Druga z przemysłowych wizyt studyjnych odbyła się w Polsce. Uczestniczyło w niej 48 francuskich studentów z uczelni in&ma, którzy odbyli audyty procesowe w przedsiębiorstwach, poznając przy tym specyfikę polskich zakładów przemysłowych. Na trasie ich pobytu było pięć firm: Albea Plastic, Polmos Żyrardów, Amazon, BSH, ADDEV Materials – Żychlin. Dla studentów z Francji przygotowano pięć warsztatów. Dr Marzena Stawicka prowadziła warsztaty poświęcone motywacji i komunikacji („Tak, możesz! - sposoby na zwiększenie motywacji, komunikacji i samozarządzania”). Mgr inż. Klaudia Hillebrandt-Szymańska przedstawiła w laboratorium testowym Faurecia IFE PŁ studium przypadku „Symulacja procesu produkcji i użytkowania siedzeń”.

Warsztaty w laboratorium testowym FAURECIA IFE PŁ prowadziła mgr inż. Klaudia Hillebrandt-Szymańska Warsztaty w laboratorium testowym FAURECIA IFE PŁ prowadziła mgr inż. Klaudia Hillebrandt-Szymańska

foto: Anna Gryszkiewicz

W warsztacie prowadzonym przez Roksanę Jacquet, ekspertkę ekonomiczną firmy NADII, studenci dowiedzieli się „Jak stworzyć startup na bazie doświadczenia zawodowego w polskich warunkach. Rozwój gospodarczy w regionie łódzkim: wyzwania, wzrost i wpływ na branżę + strategia przemysłowa”. Warsztat „Podejście Lean manufacturing w Grupie Vandemoortele” prowadziła Aneta Motylewska - Operational Excellence Manager z firmy Vandemoortele Bakery Products Polska. Tematem piątego warsztatu była „Logistyka odwrócona: wyzwania, szanse, wdrożenia” – prowadziła go Aleksandra Muszyńska z firmy Philips – ekspertka ds. logistyki.

Warsztaty z motywacji i komunikacji prowadzone przez dr Marzenę Stawicką z Centrum Językowego PŁ Warsztaty z motywacji i komunikacji prowadzone przez dr Marzenę Stawicką z Centrum Językowego PŁ

foto: Anna Gryszkiewicz

Dziękujemy NAWA!

Podczas wizyt studyjnych studenci z Polski i Francji poszerzyli swoją wiedzę i rozwinęli kompetencje oraz zasmakowali kultury pracy w międzynarodowym środowisku przemysłowym.

W drodze do celu

Realizacja wizyt studyjnych - kolejne dwie odbędą się jeszcze w tym i przyszłym roku - pozwala PŁ oraz francuskiej uczelni in&ma zacieśnić współpracę dotyczącą krótkoterminowych ścieżek mobilności i uznawania efektów kształcenia w formie nadawania kwalifikacji cząstkowych.

Jest to kolejne działanie w ramach strategii wdrażania aktywnych metod uczenia się i tworzenia modelu uniwersytetu, w którym studenci są nie tylko nauczani, ale przede wszystkim studiują, korzystając z różnych ścieżek doświadczeń edukacyjnych, a przemysłowe wizyty studyjne są narzędziem dostosowania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.