Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

21-07-2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zorganizowała kolejną, piątą już edycję konferencji: Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą. Była ona poświęcona analizie kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budowie ich międzynarodowej postrzegalności (visibility). Dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w połowie lipca zgromadziło ponad 120 osób stacjonarnie i ponad 300 uczestników online.

 

 

Rankingi i akredytacje międzynarodowe od kilku lat stanowią jeden z wiodących tematów w dyskusji dotyczącej rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Wiele uczelni postawiło sobie jasny cel zwiększenia prestiżu i widoczności na arenie międzynarodowej.

Wielowymiarowe znaczenie rankingów

Rankingi międzynarodowe to nie tylko narzędzie służące porównywaniu poszczególnych uczelni. Jest to również, a może przede wszystkim, bardzo ważne źródło informacji dotyczących najbardziej aktualnych wskaźników pomiaru efektywności instytucji uniwersyteckich oraz inspiracji w zakresie kierunków i obszarów ich dynamicznego i innowacyjnego rozwoju. Szczegółowa analiza poszczególnych kryteriów rankingowych pozwala wyznaczać obszary niezbędnego doskonalenia w danej uczelni.

Politechnika Łódzka w bardzo szerokim zakresie zaangażowała się w proces zwiększenia widoczności międzynarodowej. W ministerialnym projekcie pozakonkursowym pt. „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza uczelnia pozyskała największą, z wszystkich polskich uczelni, liczbę grantów na akredytacje zagraniczne. Naszym celem jest jednak nie tylko pozyskanie certyfikatów i odznak jakości. Dzięki akredytacjom międzynarodowym, w sposób ciągły pozyskujemy ważne dane będące podstawą dalszych decyzji związanych ze strategicznym rozwojem Politechniki Łódzkiej.

Często, w środowisku akademickim akredytacje kojarzone są tylko z korzyściami promocyjnymi i z możliwością pozyskania nowych studentów zagranicznych. Jest to jednak bardzo ograniczone spojrzenie na procesy akredytacyjne. Badania pokazują jasno, że silna motywacja uczelni uczestniczących w procesach akredytacyjnych, daje perspektywy wzrostu reputacji zewnętrznej i wewnętrznej, nawiązania kontaktów z nowymi partnerami międzynarodowymi, rozwoju strategicznego i benchmarkingu.

Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik przewodniczył sesji pt.: Rola akredytacji międzynarodowych w zarządzaniu strategicznym polskimi uczelniami Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik przewodniczył sesji pt.: Rola akredytacji międzynarodowych w zarządzaniu strategicznym polskimi uczelniami

foto: Perspektywy, A. Kot

Do takiego właśnie „użytecznego” wymiaru akredytacji międzynarodowych przekonywał rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik, który przewodniczył sesji pt.: Rola akredytacji międzynarodowych w zarządzaniu strategicznym polskimi uczelniami. Prof. Jóźwik wraz z uczestnikami panelu - prof. Jarosławem Górniakiem, prorektorem ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Andrzejem Kaletą, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaprezentowali szereg rozwiązań decyzyjnych wdrożonych w wiodących, w akredytacjach zagranicznych, uczelniach polskich.

Dużo uwagi poświecono zagadnieniom instytucjonalnych akredytacji międzynarodowych. Rektorzy uczestniczący w panelu zaprezentowali przykłady swoich akredytacji programowych i instytucjonalnych i ich przełożenie na doskonalenie procesów zarządzania zmianami w obszarze nauki, kształcenia i współpracy z otoczeniem.

Rankingi międzynarodowe i ich metodologia

Justyna Kopańska reprezentująca Politechnikę Łódzką poprowadziła dwie sesje poświęcone rankingom międzynarodowym i ich metodologiom Justyna Kopańska reprezentująca Politechnikę Łódzką poprowadziła dwie sesje poświęcone rankingom międzynarodowym i ich metodologiom

foto: Perspektywy, A. Kot

Konferencja miała również na celu prezentację rezultatów kończącego się projektu International Visibility Project (program DIALOG), w którym bierze udział 20 najlepszych polskich uczelni, w tym Politechnika Łódzka. Justyna Kopańska reprezentująca Politechnikę Łódzką w tym projekcie, poprowadziła dwie sesje poświęcone rankingom międzynarodowym i ich metodologiom. Podczas tych sesji dyskutowano nad zaletami i słabościami poszczególnych metodologii rankingowych oraz o pozycji polskich uczelni w światowych klasyfikacjach. Gero Federkeil, szef rankingu U-Multirank opowiedział także o zmianach w metodologii których można spodziewać się w najbliższym czasie. Andrew MacFarlane z rankingu QS mówił z kolei o przyszłości badań reputacyjnych oraz poprawie wyników polskich uczelni w tym wskaźniku w ostatniej edycji rankingu. Prorektor Uniwersytetu w Bolonii, Mirko Degli Esposti przedstawił perspektywę włoskich uczelni wobec rankingów światowych.

Wyzwania szkolnictwa wyższego

W ramach konferencji odbyły się również dwie inne ważne sesje panelowe poświęcone najbardziej aktualnym wyzwaniom w obszarze szkolnictwa wyższego. Jedna z nich dotyczyła Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich i tego jak zmieni ona krajobraz Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki. W trakcie tej sesji dyskutowano o znaczącym wpływie sieciowania się uczelni w Polsce i tworzeniu nowej kultury uczelni międzynarodowych, w których codzienność oparta silnie na współpracy naukowej, dydaktycznej i administracyjnej z uczelniami zagranicznymi. Tworzenie sieci Uniwersytetów Europejskich jest bez wątpienia jednym z najważniejszych filarów rozwoju uczelni w Polsce i w Europie.

Drugiego dnia miała miejsce sesja poświęcona Ewaluacji działalności naukowej w Polsce 2020, poprowadzona  przez dr Zygmunta Krasińskiego, doradcę strategicznego dyrektora NCBR. Jest to temat który obecnie budzi wiele emocji. W trakcie sesji dyskutowano na temat wpływu ewaluacji na prestiż międzynarodowy polskiego szkolnictwa wyższego.

Gala nagród ELSEVIER

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła uroczysta gala nagród ELSEVIER Research Impact Leaders Awards. Nagrody są przyznawane od 2016 roku i są częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Są wyrazem uznania dla tych instytucji, które przyczyniają się do zwiększania rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach - Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences.

Politechnika Łódzka otrzymała w tym roku nominację w kategorii Agricultural Sciences. Wśród 183 publikacji PŁ z tego obszaru ponad 35% prac zostało opublikowanych w najlepszych czasopismach. Najbardziej aktywni autorzy to: prof. Grażyna Budryn, prof. Dorota Zyzelewicz, prof. Elżbieta Klewicka.

Zwycięską uczelnią w kategorii Agricultural Sciences w roku 2020 został Uniwersytet Rzeszowski.

 

Więcej informacji o konferencji: https://perspektywy.org/warsaw2021/program/

Więcej informacji o projekcie International Visibility Project: http://intvp.edu.pl/