Wspomnienie - Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (1953-2023)

30-06-2023

28 maja 2023 roku odeszła od nas Profesor Izabella Krucińska wspaniała Uczona, wybitny włókiennik, ceniony specjalista w zakresie metrologii włókienniczej, towaroznawstwa i inżynierii materiałowej. Była wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra naszej Uczelni. Była też szanowanym nauczycielem akademickim, wychowała wiele roczników badaczy i studentów. W latach 2002-2008 pełniła funkcję dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Była dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych.

/

Prof. Izabella Krucińska Prof. Izabella Krucińska

foto: Jacek Szabela

Pani Profesor Izabella Krucińska zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne. Wśród nich jest nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO - World Intellectual Properties Organization z siedzibą w Genewie uzyskana w roku 2000. Za całokształt osiągnięć naukowych otrzymała w roku 2006 członkostwo honorowe The Textile Institute in Manchester. Pani Profesor Izabella Krucińska w roku 2009 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągniecia w dziedzinie wynalazków. Była laureatką nagrody Łódzkie Eureka przyznawanej za osiągnięcia naukowe przez Urząd Miasta Łodzi, została odznaczona Honorową Odznaką Miasta Łodzi za działalność na rzecz rozwoju łódzkiego przemysłu włókienniczego. W roku 2021 Elsevier Publishing wybrało Profesor Krucińską jako jedną ze 191 naukowców ze świata o największym wpływie na rozwój reprezentowanych dyscyplin naukowych.

Profesor Izabella Krucińska była kobietą o wyjątkowych talentach, zawsze gotową do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej wkład w dziedzinę włókiennictwa był nieoceniony, a jej publikacje i prace badawcze zainspirowały wielu młodych naukowców.

Żegnamy Profesor Izabellę Krucińską z największym szacunkiem i uznaniem za Jej wkład w rozwój nauki i edukacji. Jej dziedzictwo przetrwa w naszej pamięci!