Anna Karczemska, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Łódzkiej, Instytut Maszyn Przepływowych