Ciekawe studia, dobra współpraca

16-01-2024

Wydział Organizacji i Zarządzania zorganizował Galę Absolwentów i Biznesu. Absolwenci otrzymali certyfikaty i nagrody, a partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego podziękowania i wyrazy uznania za dotychczasową współpracę.

 

 

Władze uczelni reprezentował prorektor ds. rozwoju prof. Paweł Strumiłło, który zwracając się do studentów mówił – Świat jest dziś bardzo konkurencyjny, ale – wiem to z własnego doświadczenia – warto podejmować odważne decyzje i kreować swoją przyszłość. Nawiązując do utworzonych przez firmy sal dydaktycznych na Wydziale OiZ zaznaczył – Współpraca z biznesem wygląda tutaj modelowo. Obecność przedstawicieli firm na uczelni jest dla kandydatów i studentów jasnym sygnałem, że warto nabywać określone umiejętności i kompetencje, by później realizować swoje ambicje zawodowe we własnej firmie, czy też w międzynarodowych korporacjach.

W Gali wziął udział prorektor ds. rozwoju PŁ oraz władze Wydziału OiZ W Gali wziął udział prorektor ds. rozwoju PŁ oraz władze Wydziału OiZ

foto: Jacek Szabela

Dziekan Wydziału prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska podkreślając, że jest to pierwsza tego typu gala mówiła do absolwentów rocznika 2023 – Jesteście dla nas ogromnym powodem do dumy, a Wasze sukcesy – teraźniejsze i przyszłe, to dowód naszej troski o jakość kształcenia na wydziale. Jesteście gotowi, aby podjąć wyzwania współczesnego świata. Dziekan wyraziła też wdzięczność licznie obecnym na gali partnerom biznesowym, za zaufanie, wspólne projekty oraz inicjatywy, za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Gośćmi Gali byli, poza liczną grupą przedstawicieli firm, także reprezentanci Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu WSB Merito. Gratulacje nadesłała Prezydent m. Łodzi.

Dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska składa podziekowania dla Klubu 500 Łódź na ręce Beaty Ostrowskiej, wiceprezes Klubu. Towarzyszy prorektor prof. Paweł Strumiłło. Dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska składa podziekowania dla Klubu 500 Łódź na ręce Beaty Ostrowskiej, wiceprezes Klubu. Towarzyszy prorektor prof. Paweł Strumiłło.

foto: Jacek Szabela

Gala Biznesu

W części biznesowej uroczystej Gali słowa podziękowania skierowano m.in. do Klubu 500, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Okręgowej Inspekcji Pracy. Szczególne słowa wdzięczności popłynęły w stronę firm. Sala Widowiskowa wypełniła się kilkudziesięcioma osobami reprezentującymi partnerów Wydziału.

Na scenę zaproszono kilkunastu przedstawicieli przedsiębiorstw wchodzących w skład Rady Biznesu Wydziału OiZ. Jej przewodniczący Mariusz Bielawski, członek Zarządu Corning Optical Communications powiedział, że firmy, uchylając szerzej drzwi do biznesu, pomagają studentom lepiej przygotować się do zawodowej przyszłości, ale także przedsiębiorstwa stają się jeszcze lepsze dzięki świeżości i otwartości umysłów absolwentów.

Gratulacje odebrali przedstawiciele firm będących w Radzie Biznesu Wydziału OiZ Gratulacje odebrali przedstawiciele firm będących w Radzie Biznesu Wydziału OiZ

foto: Jacek Szabela

Kilkuminutowy film przygotowany przez Centrum Multimedialne PŁ pokazał bliskie i serdeczne związki z otoczeniem gospodarczym, skomentowane nie tylko przez władze Wydziału, ale przede wszystkim przez młodych ludzi, dla których jest to bardzo ważny element ich studiów.

Cztery firmy zostały wyróżnione, każda w innej kategorii. Grupa Pietrucha otrzymała nagrodę za współpracę w zakresie badań naukowych, spółka DOZ S.A. DIRECT Sp. K. za największą liczbę zrealizowanych w firmie prac dyplomowych w latach 2021-2023, a BROWIN oraz Corning Optical Communications za zatrudnianie absolwentów (odpowiednio dla średniej i dużej firmy). W przedsiębiorstwach tych absolwentami Wydziału OiZ jest odpowiednio 10 i 24 procent zatrudnionych wśród tzw. „białych kołnierzyków”.

Przedstwiciele firm Corning Optical Communications, BROWIN, Grupa Pietrucha i DOZ Direct wyróżnionych w 4 kategoriach w towarzystwie prorektora prof. Pawła Strumiłło, prodziekan ds studenckich dr inż. Katarzyny Szymańskiej i przew. WRS Jakuba Grząsika Przedstwiciele firm Corning Optical Communications, BROWIN, Grupa Pietrucha i DOZ Direct wyróżnionych w 4 kategoriach w towarzystwie prorektora prof. Pawła Strumiłło, prodziekan ds studenckich dr inż. Katarzyny Szymańskiej i przew. WRS Jakuba Grząsika

foto: Jacek Szabela

„Partner biznesowy roku 2023” – to była szczególna kategoria, bowiem jej zwycięzca został wyłoniony w głosowaniu studentów. Jak przystało na wydział kształcący menedżerów przy wyborze brano pod uwagę aż 20 kryteriów, odnoszących się do aktywności podejmowanych przez firmy we współpracy z Wydziałem. Pracownicy i studenci zgłosili 25 przedsiębiorstw. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden i został nim Corning Optical Communications.

W czasie Gali zaprezentowano listę 10 najlepiej ocenianych firm oraz 10 firm najbardziej rozpoznawalnych i jak się okazało listy te nie były tożsame.

 

Gala Absolwentów

Po dużej dawce emocji związanych ze światowym i polskim biznesem Gala skupiła się na społeczności akademickiej Wydziału.

Troje wykładowców Wydziału zostało wyróżnionych przez absolwentów, którzy głosowali na zwycięzców w trzech kategoriach. Statuetkę „Akademicki kompas” otrzymał doc. dr. inż. Marek Sekieta, „Zawsze dla nas” jest zdaniem absolwentów dr Sebastian Bakalarczyk, a tytuł „Kiler roku” otrzymał surowy, ale sprawiedliwy dr Adam Depta.

Statuetką „Akademicki kompas” studenci wyróżnili doc. dr. inż. Marka Sekietę Statuetką „Akademicki kompas” studenci wyróżnili doc. dr. inż. Marka Sekietę

foto: Jacek Szabela

„Zawsze dla nas” jest zdaniem absolwentów dr Sebastian Bakalarczyk „Zawsze dla nas” jest zdaniem absolwentów dr Sebastian Bakalarczyk

foto: Jacek Szabela

Surowy, ale sprawiedliwy „Kiler roku” dr Adam Depta Surowy, ale sprawiedliwy „Kiler roku” dr Adam Depta

foto: Jacek Szabela

Do rąk najlepszych studentów trafiły statuetki, a certyfikaty ukończenia studiów do wszystkich obecnych na sali absolwentów.

Najlepszymi absolwentami w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach zostali: lic. Maria Adamkiewicz, lic. Julia Gruszczyńska i lic. Zuzanna Kwapisz (wszystkie z Business Studies), inż. Magdalena Durys (zarządzanie i inżynieria produkcji), inż. Kamil Wysocki (logistyka), inż. Kinga Wiśniewska (inżynieria zarządzania), mgr Joanna Gwiazdowicz i mgr Klaudia Światek (obie z Master of Business Studies) oraz mgr Andrzej Grabowski (zarządzanie).

Najlepsi absolwenci: Julia Gruszczyńska, Zuzanna Kwapisz, Magdalena Durys, Kamil Wysocki Najlepsi absolwenci: Julia Gruszczyńska, Zuzanna Kwapisz, Magdalena Durys, Kamil Wysocki

foto: Jacek Szabela

W imieniu absolwentów głos zabrała Natalia Grochal, która ukończyła Management, a później Master of Business Studies. – Jestem pewna, że zdobyliśmy wiedzę i umiejętności z szeroko pojętego zarządzania oraz zgłębiliśmy tematy i zagadnienia, które nas najbardziej interesują – mówiła, wymieniając, jak wiele zdobyła doświadczeń i jak pracowity był to okres. Podziękowała nauczycielom za otrzymaną wiedzę, możliwości rozwoju, za wsparcie i szacunek.

Birety poszły w górę Birety poszły w górę

foto: Jacek Szabela

Ta część uroczystości zakończyła się tradycyjnym podrzuceniem biretów.

Występ Akademickiego Chóru PŁ Występ Akademickiego Chóru PŁ

foto: Jacek Szabela

Artystycznym zamknięciem Gali Absolwentów i Biznesu był występ Akademickiego Chóru PŁ, który zaprezentował rozrywkowy repertuar, a do jednej z piosenek wykonał także układ choreograficzny.