InnovaTex2023

21-12-2023

Międzynarodowa konferencja InnovaTex2023 odbyła się pod hasłem „Innowacyjne aspekty przemysłu tekstylnego”. Spotkanie zorganizowane w Politechnice Łódzkiej zgromadziło młodych i doświadczonych badaczy oraz ekspertów przemysłu tekstylnego. Udział wzięło ponad 120 uczestników z 10 krajów.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z projektami SustDesignTex i GreenTex oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Łódzkim Instytutem Technologicznym.

 

 

SustDesignTex

SustDesignTex, czyli Zrównoważone wzornictwo przemysłowe struktur tekstylnych dla kompozytów jest projektem typu Twinning finansowanym w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horizon Europe. Głównym celem projektu jest ustanowienie długotrwałego partnerstwa strategicznego w obszarze projektowania przemysłowego innowacyjnych struktur tekstylnych do kompozytów. Koordynatorem projektu jest Politechnika Łódzka, a wiodącymi partnerzy z UE są: Uniwersytet w Borås (Szwecja), Institut für Textiltechnik na Uniwersytecie RWTH w Aachen (Niemcy), Uniwersytet w Saragossie (Hiszpania). W pracach uczestniczy też polska firma Wademekum.

 

Dr Monika Malinowska-Olszowy i dr inż. Anna Laska-Leśniewicz - koordynatorki projektu europejskiego GreenTEX Dr Monika Malinowska-Olszowy i dr inż. Anna Laska-Leśniewicz - koordynatorki projektu europejskiego GreenTEX

foto: Jacek Szabela

Greentex

Greentex realizowany w ramach Erasmus Plus jest projektem edukacyjnym, którego zadaniem jest wypełnienie luki w obszarze wiedzy związanej z projektowaniem zrównoważonych tekstyliów. W szczególności jego celem jest zwiększenie świadomości studentów w tym zakresie. Przygotowane materiały zawierają rozwiązania i pokazują możliwości, które można wykorzystać w kształceniu oraz w biznesie, planując i rozwijając wzorce zrównoważonego rozwoju w tekstyliach. Politechnika Łódzka jako koordynator projektu współpracuje z Kaunas University of Technology (Litwa), University of Zagreb (Chorwacja), University of Aveiro (Portugalia), Technical University of Liberec (Czechy).

Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie: dziekan WTMiWT prof. Katarzyna Grabowska i koordynator projektu SustDesignTex prof. PŁ Marcin Barburski Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie: dziekan WTMiWT prof. Katarzyna Grabowska i koordynator projektu SustDesignTex prof. PŁ Marcin Barburski

foto: Jacek Szabela

Inspirujące dyskusje

Podczas konferencji InnovaTex2023 dyskutowano najnowsze postępy w technologii tekstylnej, omawiając kwestie związane ze zrównoważonością produktów i procesów tekstylnych. Uczestnicy przedstawili w inspirujących prezentacjach przełomowe rozwiązania mające kształtować przyszłość sektora tekstylnego.

Konferencja pełniła też rolę centrum promowania współpracy międzynarodowej. Podróż ku zrównoważoności wymaga jednolitego podejścia, dlatego uczestnicy mieli nieocenioną okazję do nawiązania kontaktów z osobami o podobnych poglądach. Położyło to fundamenty pod przyszłe partnerstwa w dziedzinie innowacji w sektorze tekstylnym.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Green Exhibition”, na której prezentowane były m.in. studenckie projekty dotyczące „zielonych tekstyliów”, powstałe podczas Letniej Szkoły w Portugalii.