Joanna Matuszewska, Instytut Architektury i Urbanistyki

  Projekt studenta architektury wyróżniony w leśnym konkursie

2023-07-28
Fragment planszy wyróżnionego projektu

Głównym zadaniem w ogólnopolskim konkursie, któremu przyświecało hasło „Bez lasów będziemy w lesie!” było stworzenie wizualizacji outdoorowej instalacji artystycznej (inaczej OOH, czyli out of home) dotyczącej zrównoważonego leśnictwa. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał Adam Szebesczyk, student architektury w Politechnice Łódzkiej Konkurs był elementem kampanii na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez WWF Polska.
  Duży sukces studentów architektury

2023-07-27
Studenci podczas malowania
Joanna Matuszewska

W Chełmnie nad Wisłą odbyły się (10-20 lipca) Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury. Organizowane od 2004 roku przez Urząd Miasta w Chełmnie mają formę konkursu, a najlepsze prace uhonorowane są nagrodami. Studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ uczestniczą w chełmińskich plenerach od ich początków, a w tym roku zdobyli połowę z puli nagród.