Nagrody za pracę dyplomową studenta architektury

21-11-2023

Student kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ został laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii oraz laureatem Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w edycji 2023.

 

 

Dwie nagrody otrzymał inż. arch. Adam Miziołek za pracę dyplomową I stopnia: Ewolucja przestrzeni na przykładzie ulicy Narutowicza w Łodzi, której promotorem jest dr inż. arch. Aneta Tomczak. Obecnie laureat jest studentem II stopnia kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej.

Wręczenie statuetek w 50. edycji konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odbyło się 11 października 2023 roku w gmachu w Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie. Gala i podsumowanie konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim miało miejsce w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego 16 listopada br.

Inż. arch. Adam Miziołek z promotorką pracy dr inż. arch. Anetą Tomczak Inż. arch. Adam Miziołek z promotorką pracy dr inż. arch. Anetą Tomczak

foto: arch. autorki

Nagrodzona praca inżynierska to kompletny projekt opracowany wielopłaszczyznowo, od skali miejskiej, aż do rozwiązań przestrzeni publicznej. Praca przedstawia projekt urbanistyczno-architektoniczny kwartałów położonych wzdłuż ulicy Narutowicza w Łodzi, uwzględniając trzy skale struktury miejskiej. Trójstopniowość projektowych rozwiązań obrazuje szereg przekształceń i udowadnia, że architektura musi wynikać z kontekstu miejsca, a miejsce powinno być częścią systemowego myślenia o mieście.

W pracy oprócz ciekawych rozwiązań przestrzennych na uwagę zasługuje bardzo wnikliwe podejście badawcze. Cennym elementem jest przedstawiona ewolucja, która pozwala poznać i zrozumieć istniejącą formę przestrzenną badanego fragmentu miasta i uzupełnić ją świadomymi realizacjami budowlanymi. Praca wyróżnia się rozbudowaną płaszczyzną analityczną, która przedstawia blisko 200 lat przekształceń znacznej części środkowoeuropejskiego miasta przemysłowego – Łodzi.

Odbiór Nagrody Marszałaka Województwa Łódzkiego. Od lewej: inż. arch. Adam Miziołek,  dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak, Dariusz Rogut, przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku WŁódzkiego, Robert Baryła - członek zarządu województwa łodzkiego Odbiór Nagrody Marszałaka Województwa Łódzkiego. Od lewej: inż. arch. Adam Miziołek, dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak, Dariusz Rogut, przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku WŁódzkiego, Robert Baryła - członek zarządu województwa łodzkiego

foto: Agnieszka Bohdanowicz dla TVP3 Łódź

Praca została doceniona za kompleksowe ujęcie tematu, które wraz z syntezą zebranych danych historycznych, przedstawia szereg porównań, dających celne, niekiedy zaskakujące wnioski i wytyczne przestrzenne. Jej główną częścią jest szczegółowy projekt urbanistyczno-architektoniczny. Rozwiązania  przestrzenne są wyważone ekonomicznie, praktycznie łączące potrzeby społeczno-gospodarcze miasta z zasobami dziedzictwa kulturowego oraz – co według autora szczególnie ważne – interesujące kompozycyjnie. Gwarantują podnoszenie jakości życia w niepozbawionej problemów i wyzwań śródmiejskiej części miasta. Projektowana urbanistyka z pokorą uwzględnia wartości istniejącego krajobrazu kulturowego Łodzi, równocześnie wprowadza nową wartość przestrzenną. Zaproponowana architektura współgra z elementami zagospodarowania, odpowiadającymi współczesnym potrzebom miasta, w szczególności aspektom jakości życia, bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego oraz adaptacji do zmian klimatu.

Praca została również doceniona za formę opracowania, gdzie tradycyjna makieta rozwiązań urbanistycznych łączyła się z nowoczesną, cyfrową propozycją rozwiązań architektonicznych.