Najlepsze prace dyplomowe z chemii

11-08-2023

W tegorocznym konkursie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (OŁ SITPChem) nagrodzono najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii obronione w roku akademickim 2021/2022. Ich autorami są absolwenci Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

/

Od lewej: rektor prof. Krzysztof Jóźwik, mgr inż. Aleksander Kucharek, mgr inż. Katarzyna Zielińska, dziekan prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik i prodziekan dr hab. inż. Izabela Witońska prof. PŁ Od lewej: rektor prof. Krzysztof Jóźwik, mgr inż. Aleksander Kucharek, mgr inż. Katarzyna Zielińska, dziekan prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik i prodziekan dr hab. inż. Izabela Witońska prof. PŁ

foto: Andrzej Żarczyński

Dyplomy wręczył laureatom rektor prof. Krzysztof Jóźwik w obecności dziekan Wydziału prof. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej-Jóźwik oraz prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Izabeli Witońskiej prof. PŁ. Świadkami uroczystości zorganizowanej w Auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka byli licznie zebrani członkowie społeczności akademickiej PŁ, przedstawiciele przemysłu chemicznego, dystrybutorów chemikaliów i aparatury.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznano równorzędne nagrody finansowe ufundowane przez OŁ SITPChem oraz wręczono dyplomy, a twórcę wyróżnionej pracy magisterskiej uhonorowano dyplomem uznania.

Laureaci Konkursu

Nagrodę I stopnia otrzymało dwoje absolwentów:

  • mgr inż. Katarzyna Zielińska za pracę „Opracowanie metody analizy chromatograficznej wybranych składników wina Cabernet Sauvignon i wykazanie możliwości jej zastosowania w badaniach kryminalistycznych” - promotor dr hab. inż. Izabela Witońska prof. PŁ, promotor pomocniczy dr inż. Michał Binczarski - Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej,
  • mgr inż. Aleksander Kucharek za pracę „Usuwanie wyrobów z azbestu w województwie łódzkim” - promotor dr inż. Andrzej Żarczyński - Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej.

Wyróżnienie przyznano mgr. inż. Adamowi Cieślińskiemu za pracę „Wykorzystanie 1H-indeno-2-karbaldehydów w reakcji asymetrycznego allilowego alkilowania z węglanami Mority–Baylisa–Hillmana”, wykonaną pod kierunkiem prof. Łukasza Albrechta - Instytut Chemii Organicznej.

Prace wyróżnione pierwszymi nagrodami zostały zgłoszone na Konkurs Ogólnopolski ZG SITPChem, który jest w trakcie rozstrzygnięcia.

Celem Konkursu jest wyeksponowanie w pracach dyplomowych pomysłowości ujęcia tematu, stopnia trudności i solidności wykonanych badań, jakości opracowania wyników, a przede wszystkim perspektywy ich wykorzystania w przemyśle regionu łódzkiego, kraju i nie tylko.