Andrzej Żarczyński, OŁ SITPChem, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

  Najlepsze prace dyplomowe z chemii

2023-08-11
Od lewej: rektor prof. Krzysztof Jóźwik, mgr inż. Aleksander Kucharek, mgr inż. Katarzyna Zielińska, dziekan prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik i prodziekan dr hab. inż. Izabela Witońska prof. PŁ
Andrzej Żarczyński

W tegorocznym konkursie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (OŁ SITPChem) nagrodzono najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii obronione w roku akademickim 2021/2022. Ich autorami są absolwenci Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.