Nowe stanowisko w laboratorium

19-05-2021

 

Studenci z SKN Energetyk otrzymali dofinansowanie z MEiN na wykonanie innowacyjnego stanowiska laboratoryjnego, na bazie już istniejącego w Instytucie Elektroenergetyki i wykorzystywanego do badania pomp. Nowe stanowisko umożliwi prowadzenie różnych badań na jednym obiekcie.

 

 

W szczególności dotyczy to badań nad metodami i przyrządami do pomiarów ciśnienia, przepływu i poziomu wody, badań w zakresie układów automatycznej regulacji poziomu i przepływu oraz badań dotyczących efektywnej regulacji wydajności pomp.

Zadania, przed którymi staną studenci mają zatem interdyscyplinarny charakter. Zmierzą się oni z zagadnieniami mechaniki płynów i pomiarów energetycznych, elektroniki i automatyki, informatyki oraz energoelektroniki. Zasadniczym celem projektu jest rozwijanie kompetencji i umiejętności badawczych w tych dziedzinach.

W pierwszym etapie projektu zostanie wykonana rozbudowa istniejącego stanowiska, w którym zostaną m.in. zamontowane przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, sterownik PLC (programowalny sterownik logiczny), falownik, radar falowodowy i przepływomierz ultradźwiękowy. W etapie drugim zostanie wykonane m.in. oprogramowanie do sterowników PLC, powstanie dokumentacja i instrukcje laboratoryjne. Planowane jest wykonanie, opracowanie i opublikowanie badań naukowych w zakresie porównania metod pomiarów przepływu i poziomu wody oraz metod regulacji wydajności pomp.