Życie Uczelni nr 156

  Jak przygotować dane badawcze do publikacji

Biblioteka PŁ
Jacek Szabela

W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi instytucji finansujących badania, takich jak na przykład Narodowe Centrum Nauki, czy też uczelni posiadających instytucjonalne polityki otwartości oraz wydawców czasopism naukowych.
  Napój z herbacianego grzybka

Dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ z dr. inż. Hubertem Antolakiem
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka jest partnerem projektu, którego celem jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy. Jest to napój o ciekawych walorach smakowych i działaniu prozdrowotnym. Liderem projektu jest Fabryka Lemoniad FL Grupa Sp. z o o. W Politechnice Łódzkiej badania prowadzone są na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Kieruje nimi dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, która pisze o celach prac i prowadzonych działaniach.

   Inspirujący rozwój

Władze uczelni podczas otwarcia uroczystego posiedzenia Senatu
Jacek Szabela

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej odbyło się dokładnie w 76. rocznicę wydania dekretu powołującego naszą uczelnię. Warunki bezpieczeństwa wynikające z pandemii nie pozwoliły na obecność gości, obecni byli tylko członkowie Senatu i nagradzane osoby.

   Przemówienie Rektora - obszerne fragmenty

Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik rozpoczął wystąpienie słowami - Dokładnie dziś przypada 76. rocznica powstania Politechniki Łódzkiej. 24 maja 1945 r. ukazał się dekret o utworzeniu naszej uczelni, a jej rektorem został prof. Bohdan Stefanowski. (..) Niezmiennie wdzięczni naszym mistrzom, budujemy na wspaniałej tradycji ambitne plany rozwoju Politechniki Łódzkiej. Nauka, kształcenie oraz społeczna odpowiedzialność uczelni – wokół tych filarów wypełniamy naszą misję.  Z wnętrza rośliny do służby środowisku

Dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk na terenie Nasycalni Podkładów Kolejowych S.A.
Piotr Drożdżyński

Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (POIR.04.01.02-00-0057/17-00).  Plazma w walce z włókienniczymi ściekami

Dr inż. Lucyna Bilińska
Przemysław Kot

Aby przybliżyć cel projektu Nowoczesna technika oczyszczalnia i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego dotyczy on przemysłu włókienniczego? oraz - jak zimna plazma może pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju?
  Nanożele jako transportery radioizotopów w onkologii

Zespół prof. Piotra Ulańskiego (w środku) pracujący nad projektem (od lewej): mgr inż. Małgorzata Matusiak, mgr inż. Beata Rurarz, dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. PŁ i inż. Joanna Raczkowska
Sławomir Kadłubowski

Ostatnie dekady przyniosły rozwój wiedzy i technologii w dziedzinie systemów celowanego i kontrolowanego dostarczania do organizmu człowieka leków i innych substancji biologicznie czynnych. Wśród takich systemów na szczególną uwagę zasługują receptury oparte na nanocząstkach. Umożliwiają one poprawę rozpuszczalności i stabilności leków, wydłużają ich czas przebywania w krwiobiegu oraz pomagają zmniejszać efekty uboczne terapii.

   Nagrody dla uczonych i studentów

Statuetki Nagrody JM Rektora PŁ
Jacek Szabela

Rocznicowe posiedzenie Senatu uświetniło wręczenie prestiżowej Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej za wybitną działalność naukową oraz nagród dla studentów i absolwentów za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach.

Grupa nagrodzonych była w tym roku bardzo liczna. W wielu przypadkach trzeba było nadrobić zaległości wynikające z pandemii, która sprawiła, że w ubiegłym roku nie odbył się rocznicowy Senat. Lista w wielu przypadkach obejmuje nagrodzonych w zeszłym i w tym roku. Można na niej znaleźć kilkadziesiąt nazwisk naukowców i studentów, których działalność przynosi uczelni chlubę i uznanie.