Rusztowanie do hodowli komórkowej

25-05-2021

Wyniki projektu engiSCAF - kompozytowe rusztowania biopolimerowe o porowatej strukturze i ukierunkowanej aktywności biologicznej będzie można wykorzystać w sterowanych zabiegach regeneracji kości i tkanek.

Zgodnie z tytułem projektu, o akronimie engiSCAF, zaplanowano otrzymanie trójwarstwowych kompozytowych rusztowań biopolimerowych o strukturze porowatej i ukierunkowanej aktywności biologicznej.

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

foto: arch.prywatne

Rusztowanie będzie się składać z trzech warstw funkcjonalnych, z których każda będzie pełniła inną rolę i będzie charakteryzowała się odmiennymi właściwościami fizyko-chemicznymi względem pozostałych warstw. Dwie warstwy będą zbudowane z wybranych biopolimerów i wzbogacone wybranymi dodatkami aktywnymi, a trzecią będzie powłoka z tlenku metalu. W ten sposób zamierza się uzyskać kontrolowany proces hodowania komórek. Przygotowane rusztowanie będzie miało uniwersalne zastosowanie i będzie łatwe do modyfikacji przez dostosowanie jego struktury porowatej oraz wprowadzenie docelowej substancji czynnej.

Wyniki proponowanego projektu można wykorzystać w sterowanych zabiegach regeneracji kości i tkanek. W końcowej części projektu przewidziano opracowanie wariantu rusztowania przeznaczonego do zastosowania w inżynierii komórek skóry (prototyp). Ostateczna konstrukcja i jej trójwarstwowy system będą odgrywać kluczową rolę na każdym etapie procesu rozwoju nowej tkanki, a w tym konkretnym zastosowaniu - na wszystkich etapach procesu gojenia się ran, ponieważ rusztowania mogą wspomagać skuteczność procesu i warunkować jego prawidłowy przebieg.

Technologia ta, o ile zostaną spełnione wszystkie założenia projektu, będzie łatwo dostępną i prostą metodą otrzymywania rusztowań do hodowli komórkowych, którą - w zależności od użytych substancji aktywnych - będzie można modyfikować pod kątem wybranego zastosowania i oczekiwanego efektu terapeutycznego.