W gronie Young Academy of Europe

18-08-2023

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska została przyjęta do Young Academy of Europe (YAE). Jest pierwszą osobą z Łodzi, w tym prestiżowym gronie młodych naukowców.

 

 

Podobnie, jak w innych tego typu stowarzyszeniach, aby się w nim znaleźć wymagana jest rekomendacja.

- Zostałam zaproszona do aplikowania przez dr Solymosi Katalin, członkinię Węgierskiej Młodej Akademii oraz Young Academy of Europe – mówi dr hab. inż. Marta Gmurek. Poznałyśmy się w Brukseli w czasie czwartej konferencji Gago poświęconej europejskiej polityce naukowej. Pracowaliśmy wówczas nad manifestem na rzecz wspierania wczesnych karier naukowych i poprawy warunków pracy badawczej.

Kandydatura badaczki z Politechniki Łódzkiej została także poparta przez Akademię Młodych Uczonych PAN, której dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ jest wiceprzewodniczącą.

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ

Young Academy of Europe powstała w 2012 r. w Brukseli. Jest głosem młodych naukowców, którzy starają się wpłynąć na politykę naukową i przyczynić się do rozwoju europejskiego programu naukowego na nadchodzące dziesięciolecia.

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ uczestniczy w różnych działaniach na rzecz młodych naukowców, zwłaszcza kobiet i dziewcząt zaangażowanych lub zainteresowanych pracą naukową, szczególnie w dziedzinach STEM. Jak mówi

- W Young Academy of Europe chciałabym kontynuować moją pracę na rzecz zaangażowania polskich uczelni oraz instytucji naukowych w ogólnoeuropejską koalicję COARA mającą zreformować sposób oceniania badań naukowych na naszym kontynencie i wdrażanie deklaracji San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA, czyli globalnej inicjatywy na rzecz odpowiedzialnej oceny badań. Chciałabym wnieść swój wkład w promowanie wzmocnienia pozycji i zdolności kobiet w inżynierii, ulepszanie bardziej wszechstronnego tworzenia sieci kontaktów i globalizacji wśród młodych naukowców oraz zachęcanie naukowców do dołączania do The Young Academy of Europe oraz AMU PAN.

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ jest badaczką, która ma doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach naukowych. Odbyła kilkumiesięczne staż w Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w Karlsruhe Institute of Technology. W latach 2019/2020 pracowała jako Visiting Researcher na Uniwersytecie w Coimbrze, a w latach 2021/2022 jako Alexander von Humboldt Fellow w Karlsruhe Institute of Technology.

Na początku lipca 2023 r. dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ została wybrana na członkinię Zarządu Głównego prestiżowego Stowarzyszenia Humboltystów Polskich - Societas Humboldtiana Polonorum, gdzie pełni funkcję skarbnika.

W gronie niemal 180 członków YAE jest, obok dr hab. inż. Marty Gmurek, prof. PŁ, tylko sześcioro badaczek i badaczy związanych z polskimi uczelniami oraz instytucjami naukowymi.