Ważny dla uczonych i dla uczelni dzień

16-05-2024

Każdego roku posiedzenie Senatu poświęcone promocji doktorów i doktorów habilitowanych odbywa się w Sali wypełnionej naukowcami, ich promotorami oraz osobami, które chcą być razem z bliskimi w tej ważnej dla nich chwili.

 

W czasie majowej uroczystości rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik wręczył 18 naukowcom dyplomy doktorów habilitowanych i 144 osobom dyplomy doktorów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk rolniczych oraz nauk społecznych.

Witając zebranych w auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka rektor powiedział m.in.

Dzisiejsza uroczystość jest symbolicznym wyrazem uznania dla pasji w pracy badawczej. Jestem dumny i szczęśliwy że tak liczne grono odbierze dyplomy otwierające nowy etap zawodowy w życiu.

Mówiąc, o Politechnice Łódzkiej jako miejscu przyjaznym bez względu na wiek, wyznanie i poglądy, prof. Krzysztof Jóźwik w sposób szczególny przedstawił dr. inż. Stanisława Prusia. Jest on osobą, która napisała doktorat w wieku 70+, wracając na Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów po dekadach pracy w przemyśle. Dr Pruś, będąc już na emeryturze zapragnął, by naukowo zweryfikować swoje przemyślenia i sprawdzić przypuszczenia, które powstały w ciągu wielu lat pracy z barwnikami. „Życie Uczelni” informowało o tym w artykule Doktorat na emeryturze dlaczego, nie?, autorstwa promotora prof. PŁ Piotra Kulpińskiego i promotora pomocniczego dr inż. Edyty Matyjas-Zgondek.

Rektor prof. Jóźwik przypominając, ze Politechnika Łódzka zbliża się do jubileuszu 80- lecia, powiedział

Nauka jest jednym z fundamentów naszego rozwoju. Cieszę się że odnosimy w tym obszarze kolejne sukcesy, czego najlepszym potwierdzeniem są liczby. W ciągu roku 177 osób uzyskał awans; obroniło swoje rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz odebrało najwyższy tytuł naukowy. Ukoronowaniem ścieżki naukowej jest ta chwila, w której odbiera się nominacje profesorskie.

Rektor pogratulował tego zaszczytu wszystkim profesorom, którzy uzyskali nominacje w ostatnim roku. Są to: prof. Grzegorz Kudra, prof. Szymon Grabowski, prof. Marcin Kozanecki, prof. Tomasz Maniecki, prof. Joanna Pietrasik, prof. Radosław Podsiadły, prof. Piotr Mastalerz, prof. Piotr Dziugan, prof. Robert Klewicki, prof. Tomasz Olejnik, prof. Elżbieta Sobiecka, prof. Bartosz Walczak, prof. Marta Gmurek, prof. Dariusz Heim.