Wspomnienie - Prof. dr hab. inż. Andrzej Zwierzak (1931 – 2019)

24-09-2019

Profesor był znakomitym chemikiem organikiem i znawcą syntezy organicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na organicznej chemii fosforu i na zastosowaniu katalizy przeniesienia międzyfazowego w syntezie. Współpracował z PZF „Polfa” w Pabianicach oraz z Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie i Zakładami Chemicznymi „Azot” w Jaworznie. Badania te zaowocowały wdrożeniem oryginalnych polskich preparatów owadobójczych.

Andrzej Zwierzak urodził się w roku 1931 w Warszawie. Dyplom mgr. inż. chemii na Wydziale Chemicznym PŁ uzyskał w roku 1955. W Politechnice Łódzkiej pracował od roku 1953, początkowo w Katedrze Syntezy Organicznej, a od roku 1970 - w Instytucie Chemii Organicznej, w którym w latach 1970-1980 i 1992-1997 pełnił obowiązki dyrektora ds. naukowych.

Profesor Andrzej Zwierzak Profesor Andrzej Zwierzak

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 1959 roku, a stopień doktora habilitowanego w 1964 roku. W 1972 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora zwyczajnego został Mu nadany w 1980 roku. Od października 2003 roku stał się emerytowanym profesorem PŁ.

W latach sześćdziesiątych przebywał na stażu naukowym w USA. Zapraszano go również jako wykładowcę do uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, USA i RPA. Profesor był znakomitym chemikiem organikiem i znawcą syntezy organicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na organicznej chemii fosforu i na zastosowaniu katalizy przeniesienia międzyfazowego w syntezie. Współpracował z PZF „Polfa” w Pabianicach oraz z Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie i Zakładami Chemicznymi „Azot” w Jaworznie. Badania te zaowocowały wdrożeniem oryginalnych polskich preparatów owadobójczych. Dorobek naukowy prof. Zwierzaka obejmuje 149 publikacji oryginalnych oraz 40 patentów i jedno wdrożenie. Jego prace są często cytowane przez polskich chemików organików. Wypromował 9 doktorów. Jest współautorem dwóch skryptów akademickich i autorem dwutomowego podręcznika akademickiego z chemii organicznej.

Profesor był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m. innymi Nagrodę Wydziału Nauk Matematyczno-Fizycznych i Chemicznych PAN. Wyróżniono Go Medalem Kostaneckiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Profesor Andrzej Zwierzak odszedł od nas 5 lipca 2019 r.