Z myślą o starszych osobach

16-02-2024

Projekt Natalii Dembińskiej, studentki Politechniki Łódzkiej, został wyróżniony wśród 40 najlepszych w ogólnoświatowym konkursie architektonicznym „Beyond Isolation: Senior Housing” organizowanym przez Buildner.

 

 

Jak wynika z tytułu, konkurs ten miał na celu zaprojektowanie innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych, które likwidowałyby problem izolacji doświadczanej przez starzejące się społeczeństwa. Temat wzbudził zainteresowanie wielu projektantów z całego świata, a zwycięzcy zostali wybrani przez szanowane międzynarodowe jury.

Natalia Dembińska jest studentką II stopnia architektury na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Doświadczenie projektowe zdobywała na stażach zagranicznych we Francji i Hiszpanii. Ma już na swoim koncie wcześniejsze sukcesy w konkursach architektonicznych, ale ten jest pierwszym na poziomie międzynarodowym.

Na konkurs Natalia Dembińska zgłosiła projekt Domu Seniora w Łodzi.

Jak wyjaśnia autorka - Powstała bryła jest połączeniem nowoczesności z tradycją. Podstawą do kształtowania projektu była imitacja osiedla mieszkaniowego, przy jednoczesnym zachowaniu formy pojedynczego obiektu. Tworzenie społeczności jest kluczowe w przypadku domów seniora i przestrzeni kształtowanych dla tej grupy wiekowej. Projektowany obiekt ma za zadanie to umożliwić.

Plansza projektu Plansza projektu

foto: Natalia Dembińska

Kluczowymi słowami w koncepcji budynku wraz z otaczającą przestrzenią są: niezależność, integracja i wszechstronność. Autorka zatytułowała swój projekt „Better together”, przyjmując, że architektura jest istotnym czynnikiem wpływającym na strukturyzację społeczeństwa.

Natalia Dembińska zaznacza - Prezentowany projekt stanowi odpowiedź na problemy człowieka, które narastają wraz z upływającymi latami życia. Głównym celem było stworzenie przestrzeni, która będzie kojarzyć się użytkownikom z domem, zapewniając jednocześnie odpowiednią opiekę, adekwatną do ich wieku. Ma on za zadanie zmienić podejście do tego typu placówek oraz pokazać, jak ważne jest wielopłaszczyznowe myślenie w kontekście ich projektowania.

Projekt „Dom seniora w Łodzi" wygrał w konkursie SARP na najlepszą dyplom inżynierski w 2023 r. Promotorem pracy była dr inż. arch. Joanna Borowczyk, pod której kierunkiem Natalia Dembińska realizuje teraz dyplom magisterski.

Buildner jest wiodącym na świecie organizatorem konkursów architektonicznych, który prowadzi w pełni inkluzywne prace organizacyjne w zakresie konkursów projektów architektonicznych i pomysłów architektonicznych.

Link do informacji o konkursie.