Biosensory do monitorowania świeżości produktów mięsnych

01-02-2024

Dr Zeinab Qazanfarzadeh pracuje w ICRI-BioM w grupie badawczej Polimery i Biomateriały. Jej praca naukowa koncentruje się na waloryzacji (przetwarzaniu) odpadów rolno-przemysłowych na aktywne i inteligentne opakowania, które umożliwiają kontrolę stanu i jakości żywności.

Korzystając z finansowania uzyskanego w ramach 2. edycji programu ECIU Researcher Mobility Fund na Politechnice Łódzkiej Dr Zeinab Qazanfarzadeh wyjechała na miesiąc do Portugalii, by na Uniwersytecie w Aveiro pracować w zespole dr Cláudii Nunes, ekspertki w dziedzinie bioplastików.

Dr Zeinab Qazanfarzadeh w laboratorium na Uniwersytecie w Aveiro Dr Zeinab Qazanfarzadeh w laboratorium na Uniwersytecie w Aveiro

foto: arch. prywatne

Celem jej wizyty jest przeprowadzenie badań związanych z projektem „Multifunctional sensor based on bread waste-derived carbon dots and starch-containing alizarin for visual monitoring of food freshness”. Projekt ten jest prowadzony we współpracy z Aveiro Institute of Materials, największym portugalskim instytutem w dziedzinie materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, szczycącym się doskonałym zapleczem laboratoryjnym w zakresie nauk o materiałach/biomateriałach.

Dr Zeinab Qazanfarzadeh wyjaśnia

- Realizacja projektu potrwa 5-6 miesięcy. Prace nad nim rozpoczęliśmy w ICRI-BioM, przy wsparciu finansowym Politechniki Łódzkiej, od ekstrakcji i syntezy biomateriałów. Wytwarzanie biosensorów i ich charakterystyka zostaną przeprowadzone w CICECO - Instytucie Materiałów w Aveiro. Ostateczne prace związane z zastosowaniem biosensorów w monitorowaniu świeżości mięsa zostaną zakończone w ICRI-BioM.

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego, prostego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska biosensora, który mógłby zostać zawarty w opakowaniu mięsa w celu monitorowania jakości i okresu przydatności do spożycia.

Jak mówi dr Zeinab Qazanfarzadeh

- Mechanizm biosensoryczny opiera się na zmianie koloru naturalnego barwnika (alizaryny) w odpowiedzi na zmiany pH powodowane uwalnianiem lotnych związków podczas psucia się mięsa. Co więcej, wykorzystanie w tym czujniku skrobi i kropek węgla pochodzących z odpadów chlebowych prowadzi do korzyści ekonomicznych związanych ze zmniejszaniem zanieczyszczenie środowiska.

Czego badaczka spodziewa się po wizycie w Uniwersytecie Aveiro?

- Wierzę, że wymiana wiedzy z ekspertami w dziedzinie materiałoznawstwa i opakowań, wraz z dostępem do specjalistycznych laboratoriów, powinny znacznie poprawić jakość mojego projektu. Ponadto ta współpraca i jej efekty mogą odegrać kluczową rolę w udanej komercjalizacji powstałego produktu - wyjaśnia dr Zeinab Qazanfarzadeh.