Czy warto mieć „obsesję” na tle bezpieczeństwa ?

18-06-2019

W dniach 3-7 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna w LOTOS S.A. sesja warsztatowa, unikatowych w Polsce Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych.

 

 

Sesja pod kierunkiem prof. Adama S. Markowskiego była poświęcana wykonaniu przez słuchaczy XXI edycji Studiów, sześciu analiz bezpieczeństwa dla wybranych węzłów produkcyjnych.

Obliczenia i przygotowania do prezentacji Obliczenia i przygotowania do prezentacji

foto: Anna Aulak

Celem warsztatów była weryfikacja umiejętności słuchaczy studiów w przeprowadzeniu takich analiz, a także sformułowanie wniosków poprawy stanu bezpieczeństwa procesowego.

Sześć zespołów pracujących pod opieką kadry z PŁ: prof. Marka Stelmachowskiego, prof. Lecha Nowickiego, dr inż. Doroty Siuty i mgr inż. Henryka Pawlaka oraz opiekunów ze strony LOTOS S.A., zaproponowało 35 wniosków poprawy stanu bezpieczeństwa procesowego.

Kierownictwo firmy uczestniczące w prezentacji wyników analiz, potwierdziło możliwość zastosowania szeregu z nich, co może wpłynąć na zmniejszenie statystyki awarii i wypadków.

Warsztaty pozwoliły uzyskać zamierzone efekty kształcenia, a także dały uczestnikom studiów podyplomowych możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami w zakresie bezpieczeństwa procesowego i nawiązania kontaktów zawodowych ze specjalistami LOTOS S.A.

Jesteśmy wdzięczni kierownictwu i pracownikom LOTOS SA za częściowe sponsorowanie, przygotowanie materiałów oraz  aktywny udział w przeprowadzeniu warsztatów w miłej i przyjaznej atmosferze. Potwierdziły one jednoznacznie, że „obsesja” na punkcie bezpieczeństwa to nie tylko domena specjalistów z naszej Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej; widzimy także tą wartość u naszego przemysłowego partnera. Taka postawa to zapewnienie doskonałości operacyjnej i opłacalnego biznesu oraz ochrona życia i zdrowia pracowników LOTOS S.A.