Anna Aulak, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy