Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza

28-05-2021

Profesor Jan Awrejcewicz został po raz kolejny uhonorowany najwyższą godnością akademicką. Tytuł doktora honoris causa wybitnemu uczonemu z Politechniki Łódzkiej nadał  rumuński Politechniczny Uniwersytet w Timişoarze (PUT). Uznanie w ten sposób wyraziło Profesorowi już siedem uczelni.

Promotor doktoratu prof. Nicolae Herișanu wygłaszając laudację mówił o imponującym dorobku naukowym i publikacyjnym prof. Jana Awrejcewicza, jego udziale w prestiżowych gremiach i licznych nagrodach. Nawiązując do współpracy z Uniwersytetem w Timişoarze, powiedział

Prof. Jan Awrejcewicz Prof. Jan Awrejcewicz

foto: arch. prywatne

Prof. Jan Awrejcewicz ułatwiał kontakty naszym naukowcom z renomowanymi uczelniami w Polsce, wspierając wyjazdy na staże i pobyty naukowo-dydaktyczne. Brał udział w wielu konferencjach naukowych organizowanych w naszej uczelni, występując jako Keynote Speaker. Doceniamy bardzo wysoki poziom merytoryczny prowadzonych wykładów. Profesor jest także wybitnym członkiem Komitetu Naukowego i aktywnym recenzentem publikacji prezentowanych na cyklicznej konferencji dotyczącej konstrukcji mechanicznych organizowanych przez Politechniczny Uniwersytet w Timişoarze i wydawanych przez Springer Verlag.

Rektor PUT prof. Florin Dragan, nadając prof. Janowi Awrejcewiczowi tytuł doktora honoris causa podkreślił

- Nasza uczelnia ma pełne przekonanie, że honoruje badacza o ponadprzeciętnych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, menedżerskich i zawodowych. Jesteśmy zaszczyceni, przyjmując do rodziny akademickiej wybitną osobowość i wyrażamy przekonanie, że dzisiejsza uroczystość jest początkiem nowego rozdziału przyszłej współpracy.

Założony w 1920 r. Politehnica Uniwersytet Timisoara jest jedną z największych uczelni technicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Kształci ponad 12 000 studentów na 10 wydziałach.

Profesor Jan Awrejcewicz, członek korespondent PAN jest doktorem honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Charkowskiej.

Kieruje Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Należy do grona naukowców, którzy mają imponujący dorobek publikacyjny. Obejmuje on m.in. ponad 850 publikacji w czasopismach, 54 monografie, 2 podręczniki, 33 redakcje zbiorów prac i 22 książki pokonferencyjne. Jego artykuły i badania obejmują różne obszary nauki związane z mechaniką, matematyką stosowaną, biomechaniką, automatyką i fizyką. Wypromował 26 doktorów.

Dwukrotnie był wybierany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a obecnie jest członkiem nowo wybranej Rady Doskonałości Naukowej. Uhonorowany był wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami, a w tym Nagrodą Alexandra von Humboldta (dwukrotnie).