Europejska sieć szkoleniowa na rzecz zrównoważonego budownictwa

20-12-2023

Politechnika Łódzka kończy rok kalendarzowy kolejnym sukcesem - 18 grudnia 2023 otrzymaliśmy grant w programie HORIZON Europe! Konsorcjum grantu NEBA Alliance to 14 partnerów z Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowenii, Szwecji, Włoch i Polski, prezentowanej przez Politechnikę Łódzką.

W skład konsorcjum wchodzą jednostki akademickie, ośrodki badawcze, organy publiczne i sieci europejskie. Liderem grantu jest Słowenia (Slovenian University of Primorska). Koordynatorem grantu w naszej uczelni jest dr hab. inż. arch. Aneta Kępczyńska-Walczak, prof. PŁ z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.

dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. PŁ dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. PŁ

foto: arch. prywatne

- NEBA Alliance dzięki swojej zróżnicowanej wiedzy specjalistycznej w całej UE zajmie się lukami w kwalifikacjach w sektorze budownictwa zrównoważonego i o obiegu zamkniętym oraz stworzy lepsze możliwości zatrudnienia na poziomie regionalnym i krajowym, jednocześnie promując wysoką jakość i włączenie społeczne w budownictwie – mówi prof. PŁ Aneta Kępczyńska-Walczak. - NEB Academy to flagowa inicjatywa The European Year of Skills, która przyspieszy podnoszenie i zmianę kwalifikacji w ekosystemie budowlanym. Kładzie ona nacisk na znaczenie szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu rozwijania potrzebnych umiejętności, w tym w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej w sektorze budowlanym. W ramach realizacji grantu stworzone zostaną między innymi wzorcowe centra kompetencji.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, gratulując dr hab. inż. arch. Anetcie Kępczyńskiej-Walczak, prof. PŁ pozyskania grantu dla naszej uczelni zaznacza

Politechnika Łódzka wchodząc w skład  dużego europejskiego konsorcjum, dołącza do inicjatywy utworzenia ogólnounijnej sieci szkoleniowej. Będzie ona wsparciem dla europejskiego sektora budowlanego, znaczącego emitera gazów cieplarnianych. Cieszę się, że to kolejne partnerstwo udowadnia nasze działania związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu w biogospodarce o obiegu zamkniętym.

więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6593