Inspirujący rozwój

25-05-2021

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej odbyło się dokładnie w 76. rocznicę wydania dekretu powołującego naszą uczelnię. Warunki bezpieczeństwa wynikające z pandemii nie pozwoliły na obecność gości, obecni byli tylko członkowie Senatu i nagradzane osoby.

 

Dzięki transmisji online w tym ważnym święcie uczestniczyło liczne grono osób, które nie mogły zawitać w mury uczelni. Po raz ostatni miejscem uroczystości było audytorium im. Profesora Andrzeja Sołtana, dziś już historyczne, dobrze znane wielu pokoleniom studentów i pracowników. Nachodzi nowa era, Politechnika Łódzka ma już reprezentacyjną aulę w nowo wybudowanym gmachu Alchemium, która zostanie oficjalnie otworzona 17 września. Otrzyma imię Profesora Tadeusza Paryjczaka wieloletniego dziekana Wydziału Chemicznego.  

Godność Profesora Seniora otrzymał prof. Włodzimierz Nakwaski Godność Profesora Seniora otrzymał prof. Włodzimierz Nakwaski

foto: Jacek Szabela

Uroczyste posiedzenie Senatu rozpoczęło przemówienie rektora prof. Krzysztofa Jóźwika. Jego obszerne fragmenty przytaczamy w oddzielnym artykule.

Życzenia od ministra oraz władz regionu i miasta

Do Politechniki Łódzkiej napłynęło wiele życzeń w postaci listów i nagrań wideo. Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, kierując słowa - do ważnej dla rozwoju Polski innowacyjnej uczelni badawczej - podkreślił, że liczne sukcesy Politechniki Łódzkiej - skłaniają do refleksji i stanowią inspirację, by nieustannie zwiększać szanse rozwoju naukowego polskich studentów i naukowców.

Wojewoda łódzki dr Tobiasz Bocheński mówił o tym, jak Politechnika Łódzka skutecznie staje przed wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. - Jesteście naszą akademicką dumą, co wiedzą wszyscy, nawet humaniści, tacy jak ja – dodał

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego nawiązał do współpracy z naszą uczelnią m.in. przy projekcie sieci 5G, który jest jednym z celów operacyjnych wpisanych w strategię rozwoju województwa łódzkiego 2030.  

Na sali obecni byli tylko członkowie Senatu i nagradzane osoby Na sali obecni byli tylko członkowie Senatu i nagradzane osoby

foto: Jacek Szabela

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska dziękowała za działania podnoszące prestiż uczelni w kraju i na świecie, mówiąc o tym, jak ważne dla miasta jest środowisko akademickie. Nagrane życzenia nadesłali też prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP oraz prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT.

Nagrody i wyróżnienia

Święto Politechniki Łódzkiej jest dobrym momentem do uhonorowania osób, które szczególnie przyczyniają się do tak dobrych opinii o uczelni. Rektor prof. Jóźwik, wymieniając kilkudziesięciu naukowców, którzy od czasu ostatniej uroczystości otrzymali tytuł profesora, wyraził podziw dla ich pracy, wiedzy i pasji. Zasłużonemu dla PŁ prof. Włodzimierzowi Nakwaskiemu z Wydziału FTIMS rektor nadał honorowy tytuł Profesora Seniora. Rocznicowe spotkanie było też okazją, by wymienić osiągnięcia 47 doktorów habilitowanych, który uzyskali awans naukowy w minionych dwóch latach. Nagród było wiele. Wręczone zostały prestiżowe Nagrody JM Rektora przyznane w ostatnio rozstrzygniętym konkursie oraz liczne wyróżnienia dla studentów i absolwentów. O szczegółach piszemy w artykule "Nagrody dla uczonych i studentów".

Wszyscy mamy nadzieję, że kolejne uroczystości, już w nowym budynku Alchemium, odbędą się z bezpośrednim udziałem gości.