Lucyna Bilińska, Katedra Inżynierii Molekularnej

  Plazma w walce z włókienniczymi ściekami

Dr inż. Lucyna Bilińska
Przemysław Kot

Aby przybliżyć cel projektu Nowoczesna technika oczyszczalnia i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego dotyczy on przemysłu włókienniczego? oraz - jak zimna plazma może pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju?