Marcin Zych, Akademia Górniczo-Hutnicza

  Mapa drogowa dla miast bez rtęci

2023-11-29
Spotkanie uczestników projektu w Krakowie
arch. autora

W końcu listopada 2023 roku odbyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli władz Miasta Krakowa z członkami europejskiego konsorcjum realizującego projekt „Complex Awareness Raising and Behaviour Change for the Mercury-Free City Environment (LIFE MERCURY-FREE)”, czyli „życie bez rtęci".