Na rzecz konkurencyjności firm

08-09-2023

Politechnika Łódzka jest wśród założycieli INDORO, czyli nowo powstałego Związku Pracodawców Firm Innowacyjnych, Doradczych i Rozwojowych. Członkiem Rady tej organizacji został prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ.

 

 

Spotkanie założycielskie odbyło się w gabinecie rektora prof. Krzysztofa Jóźwika, który powiedział

Politechnika Łódzka funkcjonuje w otoczeniu biznesowo-gospodarczym, podejmując z nim szeroką współpracę, służąc własnym know-how na rzecz rozwoju i korzystnych zmian. Obecność w INDORO pozwoli nam dalej doskonalić wzajemne kontakty w wielu różnych aspektach wspólnej działalności.

Związek ma wspierać firmy w adaptacji do aktualnych trendów gospodarczych, jakimi są np. tworzenie innowacji i ich transfer do biznesu, cyfryzacja, czy zielona gospodarka.

- Nasze podejście do innowacji jest kompleksowe. Nie chodzi tu tylko o wprowadzenie nowych technologii, ale również o innowacyjne podejście do zarządzania, kultury organizacyjnej i modeli biznesowych – mówi prorektor dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ.