Nieniszczące badania okien

19-05-2021

Problemy ekologiczne zmuszają do poszukiwania energooszczędnych rozwiązań materiałowych i technologicznych w budownictwie. Jednym z obszarów podlegających optymalizacji pod względem przenikalności cieplnej są okna budowlane.

 

 

Przedmiotem projektu Wykorzystanie sieci neuronowych w nieniszczących badaniach dynamicznych własności płyt kompozytowych są okna, w których przestrzeń pomiędzy szklanymi szybami wypełniona jest próżnią (VIG, ang. Vacuum Insulated Glass). Znaczne obciążenie statyczne od ciśnienia atmosferycznego działającego na powierzchnie zewnętrzne okna powoduje konieczność zastosowania elastycznych elementów rozdzielających. Mają one złożoną budowę, bardzo małe rozmiary i są rozłożone wewnątrz okna.

Celem projektu prowadzonego przez SKN Momencik z Wydziału BAiIŚ jest zbadanie tych elastycznych wzmocnień. Ich parametry mechaniczne i wytrzymałościowe są kluczowe dla trwałości okna kompozytowego. Zespół wykorzysta nieniszczące technologie pomiarowe oparte na badaniu drgań analizatorem wielokanałowym PULSE firmy Bruel&Krieg znajdującym się w Katedrze Mechaniki Konstrukcji.

Nowością w prowadzonych badaniach jest sprawdzenie możliwości wykorzystania sieci neuronowych jako interpolatora służącego do analizy dynamicznych właściwości łączników znajdujących się w oknach typu VIG. W dotychczasowych pracach wielu autorów wykorzystywało sieci neuronowe do badania dynamicznych właściwości struktur kompozytowych, niemniej użycie tego narzędzia do analizy dynamiki okien typu VIG jest nowością. Umożliwi to opracowanie i przetestowanie architektury sieci neuronowej odpowiedniej do tego zadania.

Niezależnie od doświadczeń przeprowadzone zostaną symulacje, które pozwolą na ograniczenie liczby koniecznych eksperymentów i zastąpienie ich tańszymi badaniami numerycznymi.