Nowo przyjęci do AIP naukowcy z PŁ

18-12-2023

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, jego poprzednik prof. Sławomir Wiak, dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło zostali przyjęci do Akademii Inżynierskiej w Polsce. Dołączenie do tego elitarnego grona – liczba członków ograniczona jest do 300 osób - miało uroczysty charakter i odbyło się podczas 42. Zgromadzenia Ogólnego w Politechnice Poznańskiej, w połowie grudnia.

Akademia Inżynierska w Polsce (AIP) powstała w roku 1992 z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Wybór na członka zwyczajnego AIP poprzedzony jest rekomendacją. Zapraszane są osoby mające uznany dorobek w rozwoju inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska.

Nowi członkowie AIP Nowi członkowie AIP

W Poznaniu legitymacje i akty przyjęcia odebrali też wcześniej przyjęci do AIP profesorowie z Wydziału Mechanicznego Jacek Sawicki i Wojciech Stachurski.

Akademia Inżynierska w Polsce jest członkiem międzynarodowej Rady Akademii Inżynierii i Nauk Technicznych (CAETS).