Olga Marchut-Mikołajczyk, Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

  Z wnętrza rośliny do służby środowisku

Dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk na terenie Nasycalni Podkładów Kolejowych S.A.
Piotr Drożdżyński

Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (POIR.04.01.02-00-0057/17-00).