Panelistki w dyskusjach o EU

20-02-2024

Tegoroczna sesja Europejskiego Zgromadzenia Studentów (European Students Assembly) odbędzie się w kwietniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Do grona panelistów i panelistek zostały wybrane studentki z Politechniki Łódzkiej.

Europejskie Zgromadzenie Studentów (ESA) to jeden z flagowych projektów Europejskiej Wspólnoty Uniwersytetów (the European Universities Community - EUC), która jest oddolną inicjatywą skupiająca studentów i pracowników z Europejskich Sojuszy Uniwersytetów. Współfinansowany przez Unię Europejską projekt skupia 230 studentów, którzy debatują nad aktualnymi problemami, z jakimi zmaga się Unia Europejska.  

. .

W trzeciej edycji wydarzenia, zaplanowanej od 10 do12 kwietnia, wezmą udział trzy studentki 2. roku na IFE. Są to Alicja Zielińska (Business and Technology), Eliza Podsiadła (Business Studies) oraz Wioletta Wielakowska (Mathematical Methods in Data Analysis).

W Amsterdamie, gdzie odbywał się hacaton Create Tomorrow - od lewej: Eliza Podsiadła, Alicja Zielińska, Wioletta Wielakowska W Amsterdamie, gdzie odbywał się hacaton Create Tomorrow - od lewej: Eliza Podsiadła, Alicja Zielińska, Wioletta Wielakowska

 

Każda z nich bierze udział w innym panelu, spośród 11, które utworzono. Dotykają one różnych problemów, od tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, po regulacje stosowania sztucznej inteligencji i przyszłość szkolnictwa wyższego.

Jak wyjaśnia Alicja Zielińska – Będziemy pracować w 20-osobych grupach. Efektem ma być zestaw zaleceń politycznych w określonej tematyce panelu. Projekt zwieńczy trzydniowa konferencja w Parlamencie Europejskim. Umożliwi ona wysłuchanie i dyskusje nad propozycjami wszystkich paneli, a całe wydarzenie zakończą rekomendacje polityczne. Sprawi to, że nasze głosy będą słyszalne.

Studentki PŁ będą pracować w następujących panelach:

  • Wioletta Wielakowska - panel 1. „European election year”, czyli jak zwiększyć przepływ informacji i zaangażowanie obywateli w związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego?
  • Eliza Podsiadła - panel 7. „European heritage”, czyli jak EU może efektywnie współpracować w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego Europy i zapewnić do niego dostęp?
  • Alicja Zielińska - panel 11. „Adressing euroscepticism”, czyli jak zbudować silniejszą i bardziej zjednoczoną Europę w dobie wzrastającego eurosceptycyzmu?

Alicja Zielińska dodaje - Po wydarzeniu w Strasburgu odbędzie się tak zwana „faza rozpowszechniania”, w trakcie której będą organizowane serie wydarzeń promujących wyniki pracy Europejskiego Zgromadzenie Studentów wśród mieszkańców Unii oraz instytucji na różnych poziomach decyzyjności.

Studentki PŁ, które biorą udział w Europejskim Zgromadzenia Studentów ESA mają w takich działaniach dobre doświadczenia. Są Ambasadorkami ECIU Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (European Consortium of Innovative Universities), do którego należy Politechnika Łódzka oraz są aktywnymi członkiniami ESN-EYE, stowarzyszenia działającego w ramach Erasmus Student Network.