Po nitce do kłębka…światłowodowego

20-04-2022

Współpraca Politechniki Łódzkiej i firmy Corning trwa już od dekady. O jej dalszym poszerzaniu dyskutowano w czasie wizyty przedstawicieli uczelni w siedzibie firmy w Strykowie.

 

Corning jest międzynarodową firmą specjalizującą się w produkcji szkła o wyszukanych właściwościach technologicznych i zaawansowanych elementów optycznych. Na polskim rynku słynie głównie z rozwiązań telekomunikacyjnych opartych na technologiach światłowodowych.

W wyniku dotychczasowej współpracy w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ powstało Laboratorium Technik Światłowodowych. Laboratorium objęte patronatem firmy Corning ma charakter badawczy oraz jest wykorzystane w procesie kształcenia. Dzięki współpracy z PŁ w firmie zrealizowano wiele projektów badawczych w tematyce związanej z technologiami włókien i kabli światłowodowych, w tym również z udziałem naszych studentów (powstało ponad 50 prac dyplomowych).

Wizyta w siedzibie firmy

Na zaproszenie firmy Corning jej zakład w Strykowie odwiedził rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik wraz z przedstawicielami pięciu Wydziałów (Mechanicznego, EEIA, Chemicznego, FTIMS oraz OiZ). Celem spotkania było poszerzenie obszarów badawczych, a także wytyczenie nowych wspólnych tematów współpracy.

Delegacja z PŁ Delegacja z PŁ

foto: Aleksandra Stawińska

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja dywizji Corning Optical Communications Polska przedstawiona przez Łukasza Srogosza, dyrektora oddziału. Z kolei Mariusz Bielawski, dyrektor dywizji Corning Optical Fiber Polska przedstawił aktualny stan zaawansowania budowy nowego zakładu w Mszczonowie. Oddział, który ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku będzie pierwszą w Polsce i jedyną w Europie fabryką produkującą włókna światłowodowe.

O wynikach dotychczasowej współpracy z PŁ mówił dr Grzegorz Tosik, dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy Corning. W obszarze naukowo-badawczym są to doktoraty wdrożeniowe oraz projekty badawcze, a w dydaktycznym wsparcie działania Laboratorium Technik Światłowodowych oraz współuczestnictwo w tworzeniu programów studiów, tematyki prac dyplomowych, a także praktyki i staże.

Od momentu wynalezienia do tej pory firma Corning wyprodukowała ponad 1 mld km włókna światłowodowego, to pozwoliłoby opasać Ziemię 37 tys. razy.

Rektor PŁ wyraził aprobatę dla tak dobrze rozwiniętej współpracy i dalszą chęć jej kontynuacji. Goście z PŁ mieli możliwość przyjrzenia się metodyce pracy laboratoriów Działu Badawczo-Rozwojowego oraz całego zakładu, w tym ciekawej i nowatorskiej linii produkcji kabli światłowodowych końcowo produkowanych w odcinkach nawijanych na szpule.

11 maja w gmachu Alchemium Wydziału Chemicznego odbędzie się Corning Day. Wydarzenie wypełnią ciekawe wykłady oraz spotkania z absolwentami PŁ obecnie zatrudnionymi w firmie oraz atrakcyjne warsztaty. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenie jest 50-lecie wynalezienia włókna światłowodowego.