Politechnika Łódzka w europejskim rankingu studiów inżynierskich EngiRank 2023!

22-11-2023

W EngiRank 2023 - Institutional Ranking sklasyfikowano 225 uczelni, Politechnika Łódzka znalazła się na 86. pozycji w Europie oraz na 6. pozycji w Polsce (na 18 uczelni). W rankingu uwzględniono uczelnie zlokalizowane w 27 krajach Unii Europejskiej, koncentrując się na programach inżynierskich.

Oprócz klasyfikacji ogólnej, opublikowano także rankingi tematyczne. Politechnika Łódzka znalazła się we wszystkich 7 zestawieniach.

W kontekście krajowym PŁ znalazła się na podium w czterech kategoriach: 2. miejsce w Polsce w: Chemical Engineering (42. w Europie) i Materials Engineering (79. w Europie) oraz 3. miejsce w: Electrical, Electronic & Information Engineering (54. w Europie) i Mechanical Engineering (79. w Europie).

W pozostałych kategoriach PŁ zajęła 7. miejsce w Polsce w Medical Engineering (83. w Europie) oraz 8. pozycję w Polsce w: Civil Engineering (94. w Europie) oraz Environmental Engineering (138. w Europie).

Metodyka EngiRank, oprócz wskaźników, takich jak publikacje, cytowania i umiędzynarodowienie, uwzględnia również: współpracę z przemysłem, wspólne badania z biznesem, patenty, wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, udział w programach UE (Horizon i Erasmus +) oraz akredytacje inżynierskie (ENAEE, ABET).

Europejski Ranking Studiów Inżynierskich - EngiRank 2023 został przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Elsevier. 

Więcej informacji na stronie rankingu.