Poprawa jakości pracy laboratoriów

21-11-2023

Kolejne spotkanie jakościowe, tym razem poświęcone doskonaleniu pracy laboratoriów zakładowych, jak każde z dotychczasowych, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony świata biznesu. Z zaproszenia Zakładu Jakości i Transferu Technologii Wydziału Organizacji i Zarządzania skorzystali przedstawiciele kilkunastu firm: Eko-Vit, PGE O/Elektrownia Bełchatów, Exteo, Veolia Energia, PPH Legs, ZMP Grot, GPR Sulfidowo, Browin, Tricomed, Sabert, SM Mlekpol, Polifarb-Łodź, Hitachi czy Ovovita.

Przewodniczkami po tematyce spotkania były ekspertki Joanna Pietrzak ( kierownik ds. jakości Laboratorium UOKiK) oraz Dorota Wasiak (kierownik Laboratorium Ochrony Środowiska Eko-Serwis).

Od lewej: Joanna Pietrzak, dr inż. Joanna Mnich, dr inż. Anna Walaszczyk, Dorota Wasiak Od lewej: Joanna Pietrzak, dr inż. Joanna Mnich, dr inż. Anna Walaszczyk, Dorota Wasiak

foto: Joanna Mnich

Uczestnicy zostali zapoznani w wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, która stanowi podpowiedź w zakresie poprawy jakości pracy laboratoriów. Joanna Pietrzak omówiła wymagania dotyczące personelu, pomieszczeń i warunków środowiskowych, wyposażenia, spójności pomiarowej oraz wyrobów i usług pozyskiwanych z zewnątrz. Wystąpienie Doroty Wasiak skupione było na podzieleniu się własnymi doświadczeniami w zakresie kierowania pracami laboratorium, z nastawieniem na proces ciągłego doskonalenia.

Pytania ze strony gości dotyczyły m. in. walidacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, wsparcia informatycznego pracy laboratoriów przez system LIMS, problemów pracy laboratoriów zakładowych w zakresie nadzoru przez organy urzędowej kontroli, aspektów dokumentowania wyników badań, w tym w zakresie badań akredytowanych i nieakredytowanych.

Jako organizatorka czuję satysfakcję, że listopadowe spotkanie kolejny raz udowodniło potrzebę ciągłej wymiany doświadczeń między światem nauki a praktykami biznesu w celu doskonalenia jakości działań w ramach organizacji.