Promocje doktorskie

17-05-2023

Od ubiegłego roku niemal 90 osób weszło w kolejny etap swojej kariery, broniąc rozpraw doktorskich lub uzyskując habilitację. Dla tych, którzy wzięli udział w zorganizowanym z tej okazji posiedzeniu Senatu PŁ był to dzień radości i satysfakcji. W auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka było także wiele osób towarzyszących odbierającym dyplom potwierdzający naukowy awans, dla których to także było wielkie święto.

 

 

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik gratulował naukowych promocji, a rodzinom osób, które odebrały dyplomy dziękował za cierpliwość i zrozumienie w czasie wytężonej pracy ich bliskich. Gratulacje i słowa uznania usłyszało też sześcioro naukowców, którzy otrzymali w tym roku tytuł profesorski.

 

Grupa nowo promowanych doktorów habilitowanych w dyscyplinie nauki chemiczne Grupa nowo promowanych doktorów habilitowanych w dyscyplinie nauki chemiczne

foto: Jacek Szabela

Politechnika Łódzka ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w 12 dyscyplinach. Siedem z nich zawiera się w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, trzy w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz po jedne w dziedzinie nauk rolniczych i w dziedzinie nauk społecznych.