Życie Uczelni nr 164

  Dąb Fabrykant ma swoją pamiątkową tablicę

2023-05-25
Tablica jest umieszczona na kamieniu
Jacek Szabela

Społeczność akademicka Politechniki Łódzkiej jest bardzo dumna z tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2023, który otrzymał dąb Fabrykant rosnący w Parku im. bp. Klepacza na terenie kampusu PŁ. Postanowiła upamiętnić to osiągnięcie i ufundowała mu pomnik z pamiątkową płytą informującą o jego sukcesach. Płyta ta została odsłonięta 24 maja, w dniu 78. urodzin Politechniki Łódzkiej.  Przemówienie Rektora

2023-05-24
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik
Jacek Szabela

Prof. Krzysztof Jóźwik rozpoczął swoje wystąpienie słowami:

Wysoki Senacie, droga społeczności akademicka, szanowni państwo, pięknym zwyczajem jest celebrowanie rocznicy powstania uczelni. To czas spojrzenia w przeszłość bogatej tradycji, na tle której podziwiamy nasz rozwój. Zbliżamy się do jubileuszu 80-lecia powołania Politechniki Łódzkiej. Na przestrzeni tych ośmiu dekad nastąpiły imponujące zmiany architektoniczne, dokonała się rewolucja technologiczna, poszerzyła nasza oferta kształcenia, ale niezmiennie najważniejsi są ludzie tworzący naszą społeczność akademicką. To dzięki nim możemy cieszyć się kolejnymi sukcesami wzmacniającymi pozycję PŁ w kraju i na świecie.

 

.


  78. rocznica powołania PŁ

2023-05-24
Uroczyste wejście Senatu i władz uczelni zamyka rektor prof. Krzysztof Jóźwik i poczet sztandarowy
Jacek Szabela

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu rektor prof. Krzysztof Jóźwik wygłosił przemówienie podsumowujące osiągnięcia uczelni w minionym roku. Mówiąc, że Politechnika Łódzka ma coraz silniejszą pozycję na arenie polskiego i światowego szkolnictwa wyższego, podkreślił m.in. znakomite wyniki ewaluacji naukowej, sukcesy innowacyjnych rozwiązań na międzynarodowych wystawach wynalazków, szereg inicjatyw podejmowanych w ramach ECIU oraz skuteczność aplikowania o środki w ramach międzynarodowych programów badawczych KE.

   Nagrody, nagrody, nagrody…

2023-05-24
Fundatorami nagród dla studentów i absolwentów są firmy współpracujące z uzcelnią
Jacek Szabela

Rocznicowe posiedzenie Senatu jest dla licznej grupy osób młodych i tych trochę bardziej doświadczonych naukowców szczególnie miłe. W czasie uroczystości w Auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka gratulowano laureatom konkursu o Nagrodę JM Rektora Politechniki Łódzkiej oraz kilkunastu autorom najlepszych prac dyplomowych oraz wybitnym studentom za ich wyniki i aktywność w czasie kształcenia na PŁ.

 
  Studentki z BiNoŻ sięgają po nagrody

2023-05-23
budynek Wydziału BiNoŻ

Przedstawiamy niezwykle utalentowane młode studentki z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, Dominikę Gibkę i Wiktorię Gerlicz. Ich naukowe i badawcze kariery nabierają właśnie imponującego tempa. Pierwsza z nich otrzymała grant badawczy w wysokości 100 tys. złotych, a praca drugiej została najwyżej oceniona w programie E2TOP dla szczególnie uzdolnionych studentów.

Poznajmy je bliżej i dowiedzmy się, które ich osiągnięcia zostały szczególnie docenione. Nie zapomnimy także o ich mentorach, dzięki którym możliwe było osiągnięcie sukcesu.

  Doskonałość Erasmus+ dla PŁ

2023-05-18
panel dyskusyjny z udziałem dyrektor CWM dr inż. Doroty Piotrowskiej, prof. PŁ
arch. CWM

Politechnika Łódzka została laureatem konkursu „Uniwersytety Europejskie - Sojusze Przyszłości”, zwyciężając w kategorii Doskonałość Erasmus+. W czasie gali zorganizowanej na zakończenie I Konferencji Uniwersytetów Europejskich nagrodę odebrał rektor prof. Krzysztof Jóźwik.. 

   Promocje doktorskie

2023-05-17
Wejście członków Senatu do audytorium im. prof. Tadeusza Paryjczaka
Jacek Szabela

Od ubiegłego roku niemal 90 osób weszło w kolejny etap swojej kariery, broniąc rozpraw doktorskich lub uzyskując habilitację. Dla tych, którzy wzięli udział w zorganizowanym z tej okazji posiedzeniu Senatu PŁ był to dzień radości i satysfakcji. W auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka było także wiele osób towarzyszących odbierającym dyplom potwierdzający naukowy awans, dla których to także było wielkie święto.