Przedstawiciele Uniwersytetu Marmara na Politechnice Łódzkiej

29-11-2023

Z wizytą, która odbyła się w ramach międzynarodowego projektu pt. Interdyscyplinarny Program Wspierania Przedsiębiorczości Uczelni (InterHEI) przyjechali do Politechniki Łódzkiej przedstawiciele Uniwersytetu Marmara w Stambule. Sema Gunduz, prof. Oğuzhan Gündüz oraz doc. Nazmi Ekren odwiedzili laboratoria na kilku wydziałach PŁ oraz w ICRI-BioM. Koordynator InterHEI ze strony PŁ dr inż. Iwona Staniec zaprezentowała infrastrukturę badawczą, która brała udział w RIC Academy realizowanej podczas projektu.

Z wizytą w rektoracie

Od lewej: Nazmi Ekren, Oguzhan Gunduz, Iwona Staniec i Sema Gündüz

 

W czasie wizyty goście poszukiwali nowych możliwości współpracy w zakresie realizowanych badań naukowych. 

Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Prof. Dawid Stawski z Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych zaprezentował prowadzone przez jego zespół badania związane z otrzymywaniem polimerów i kopolimerów na drodze polimeryzacji i polikondensacji oraz oprowadził gości po laboratoriach wykorzystywanych w badaniach jego zespołu.

Próbki materiałów z laboratorium prezentowane przez dr inż. Katarzynę Pieklak, oglądający to Oguzhan Gunduz  i Nazmi Ekren Próbki materiałów z laboratorium prezentowane przez dr inż. Katarzynę Pieklak, oglądający to Oguzhan Gunduz i Nazmi Ekren

foto: arch. autorki

Spotkanie z dr inż. Katarzyną Pieklak wprowadziło gości w tajniki opracowywanego innowacyjnego opatrunku wchłanialnego na bazie egzogennego tropokolagenu z dodatkiem zmodyfikowanych nanodiamentów, w formie żelu, liofilizatu, błony, włókniny. Spotkanie zakończono zwiedzaniem „Laboratorium Konfekcjonowania Dzianin i Ubiorów Dzianych”.

Na Wydziale Chemicznym

Goście rozmawiali z prof. Beatą Kolesińską z Instytutu Chemii Organicznej o projektowaniu i syntezie peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystaniu w medycynie. Zwiedzając laboratorium zapoznali się ze zgromadzoną w nim aparaturą.

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spotkanie z prof. Grażyną Budryn dyrektorem Instytutu Technologii i Analizy Żywności dotyczyło rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu InterHEI oraz obszaru żywności i stosowanych opakowań.

Spotkanie z prof. Grażyną Budryn Spotkanie z prof. Grażyną Budryn

foto: arch. autorki

W ICRI-BioM

Goście ze Stambułu odwiedzili też Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów ICRI – BioM. Dzięki uprzejmości dr. inż. Piotra Ślęczkowskiego poznali zasadny funkcjonowania Centrum oraz prowadzone w nim badania w zakresie rozwoju materiałów funkcjonalnych złożonych z bloków budulcowych inspirowanych biologicznie i posiadających ugrupowania reagujące na bodźce. Spotkali się z doktorantami i osobami przebywającymi na stypendium post-doc. Obejrzeli sprzęt na jakim realizowane są w Centrum badania.

Mamy nadzieję, że odbyte w Politechnice Łódzkiej spotkania zainspirują do podjęcia nowych działań, np. do aplikowania o granty oraz rozwijania sieci badawczych.

Goście znaleźli również czas na wycieczkę po kampusie, której przewodnikiem była Paulina Danieluk z Welcome Point PŁ.