Współpraca z Biblioteką Nauki

23-06-2022

Od początku 2022 roku Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej włączyło się w prace nad platformą Biblioteka Nauki - największą bazą naukową w Polsce, na której prezentowane są wyłącznie pełnotekstowe zasoby czasopism oraz książek. Umożliwi to bardziej nowoczesne udostępnianie publikacji oraz poprawę ich widoczności w Internecie.

Platforma jest prowadzona w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki. Jej celem jest udostępnianie w sposób otwarty pełnych tekstów i metadanych artykułów oraz książek naukowych.

 

Funkcje platformy

Serwis oferuje intuicyjną i atrakcyjną formę prezentacji, a poruszanie się ułatwia pełnotekstowa wyszukiwarka. Udostępnia ponadto mechanizm generowania cytowań dla czytelników. Cytować można w pięciu formatach: dwóch harwardzkich (APA, MLA), dwóch vancouverowskich (AMA, NLM) oraz w ramach polskiej normy cytowania ISO 690.

Dodatkowo Biblioteka Nauki umożliwia automatyczny eksport publikacji do portalu Polskiej Bibliografii Naukowej. Jest to funkcja pozwalająca na wypełnienie obowiązku przesyłania swoich publikacji naukowych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Na podkreślenie zasługuje też dobra widoczność zamieszczanych treści w Internecie – publikacje są szybko indeksowane przez Google Scholar, co może prowadzić do znacznego wzrostu cytowań.

Zasoby platformy

Serwis, który chce stworzyć największą bazę naukową w Polsce, może pochwalić się obecnie 444 816 artykułami publikowanymi w czasopismach naukowych, 1536 czasopismami oraz 667 książkami – są to w 100% publikacje pełnotekstowe, a 39% z nich jest na licencji CC. Zasoby bazują na książkach naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę, Repozytorium CeON, publikacjach udostępnionych przez współpracujących z platformą wydawców oraz na zawartości pięciu baz dziedzinowych:

  • AGRO - nauki przyrodnicze, weterynaryjne, rolnicze i leśne,
  • BazTech - nauki techniczne,
  • CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities) - nauki społeczene i humanistyczne,
  • DML-PL (Polish Digital Mathematics Library) - nauki matematyczne,
  • PSJD (Polish Scientific Journals Database) - nauki fizyczne, chemiczneych, medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu i o kulturze fizycznej.

Z dorobku wydawniczego Politechniki Łódzkiej obecnie na platformie Biblioteki Nauki dostępne są wybrane numery czasopism Biotechnology and Food Science, Scientific Bulletin. Physics oraz Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie. Artykuły z nich były wprowadzane do bazy BazTech przez pracowników Biblioteki PŁ na bieżąco od kilku lat. Z kolei Wydawnictwo współpracuje z serwisem w odniesieniu do publikacji książkowych wydawanych w ciągu ostatnich 10 lat, które są już udostępnione w wolnym dostępie przez uczelniane repozytorium.

Docelowo, w ciągu najbliższych tygodni zostanie dodanych kilkadziesiąt monografii autorów z Politechniki Łódzkiej. Dzięki temu zwiększy się ich widoczność w wyszukiwarkach internetowych, co pozwali szerokiemu gronu czytelników odnaleźć publikacje, zapoznać się z nimi i je zacytować.

Projekt Platforma Polskich Publikacji Naukowych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł; dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł).