Współpraca z Korona Candles

12-06-2019

Prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej prof. Ireneusz Zbiciński i prezes Zarządu Korona Candles Sp. z o.o. Andrzej Wróbel podpisali umowę o współpracy.

 

 

Prezes Andrzej Wróbel przedstawił firmę.- Korona Candles powstała w 1992 roku w Wieluniu, jest polską spółką z udziałem kapitału zagranicznego. Od 2014 roku mamy także zakład produkcyjny w Dublinie w Ameryce Północnej. Firma nasza zajmuje czołową pozycję na światowym rynku produkcji świec, będąc jednocześnie jednym z największych producentów świec zapachowych w Europie i dostawcą marek własnych dla renomowanych międzynarodowych koncernów. Pod koniec kwietnia 2018 r. Korona Candles stała się członkiem Gala Candles Group, w skład której, prócz Korony, wchodzą firmy niemieckie: Gala Kerzen i JuwelKerze oraz firma z Indii.

Prezes mówiąc o potrzebie współpracy zaznaczył - Jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnej gospodarki jest tworzenie partnerstw i podejmowanie współpracy międzysektorowej. Takim właśnie jest współdziałanie biznesu z uczelniami, przybierające różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości obu stron. Jesteśmy przekonani, że współpraca Korony z nauką da nam możliwości uzyskania jeszcze większej przewagi rynkowej, tym bardziej, że pewne obszary w naszej Grupie zostały już scentralizowane i tak np. monitorowanie i kontrola wszystkich działań badawczych odbywa się w Wieluniu. Dział badań i rozwoju Korony odgrywa zatem wiodącą rolę w koordynowaniu działalności całej grupy. Kooperacja obejmie właśnie prace z obszaru badań i rozwoju, szczególnie te o potencjale wdrożeniowym. Wstępnie określony obszar wspólnych działań obejmie mechatronikę, automatykę i robotykę, inżynierię produkcji, inżynierię materiałową (tworzywa sztuczne, kompozyty) oraz chemię.

- Politechnika Łódzka dysponując odpowiednio wykwalifikowaną kadrą naukową rozwija innowacyjne badania i jest zainteresowana transferem efektów tych badań do różnych obszarów przemysłu. Doskonalenie technologii oraz kreowanie nowych rozwiązań i produktów powinno w jeszcze większym niż dotychczas stopniu stanowić o rozwoju firm i całej gospodarki. Jestem przekonany, że współpraca środowiska naukowego Politechniki Łódzkiej z tak silnym na rynku przedstawicielem biznesu, jakim jest firma Korona Candles, będzie korzystna dla obu stron. Istniejące w firmie centrum badawczo-rozwojowe sprzyja zidentyfikowaniu i realizacji wspólnych projektów – mówi prorektor prof. Ireneusz Zbiciński.

Umowa zawiera deklarację współpracy przy wyłanianiu najlepszych studentów PŁ na praktyki i staże w firmie Korona Candles. Szczególną uwagę partnerzy przywiązują też do podejmowania inicjatyw w ramach programów studiów, organizowania dedykowanych kierunków kształcenia oraz prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników wieluńskiej firmy.