Życie Uczelni nr 158  COVID-19: pojawienie się mechanizmu adaptacyjnego w wariantach SARS-CoV-2

2021-12-06
Dr. Adolfo Poma Bernaola, Group Leader – Computational Chemistry. ICRI-BioM

W czasie, gdy rozważa się kwestię trzeciej dawki szczepionki dla wszystkich, badania z wykorzystaniem zaawansowanych symulacji komputerowych i mikroskopów sił atomowych ujawniły bardziej stabilne - a zatem trudniejsze do przerwania - wiązania wariantów SARS-CoV-2 z receptorami w naszych komórkach. W połączeniu z utratą powinowactwa niektórych przeciwciał do kolczastych białek S wariantu, wyniki te nasuwają pytanie o dostosowanie szczepionki do wariantów zamiast podawania trzeciej dawki istniejących szczepionek.

(tłumaczenie oryginalnego tekstu autora)

   Wirtualna rzeczywistość jako remedium na studencki stres

2021-12-03
Wirtualna rzeczywistość pomoże w walce ze stresem
Krzysztof Pagacz

Depresja i lęk są powszechnymi, poważnymi zaburzeniami psychicznymi, które wpływają na sposób odczuwania, myślenia i radzenia sobie z codziennymi czynnościami. Niewątpliwy wpływ na ten problem ma pandemia COVID-19. Coraz częściej ofiarami nadmiernego stresu są młodzi ludzie, a także studenci. Naukowcy z Polski, Hiszpanii i Estonii pracują nad wirtualnym chill spotem, który ma pomóc w rozwiązaniu tych cywilizacyjnych problemów.  COVID-19: Emergence of an adaptive mechanism in SARS-CoV-2 variants which enhances viral attachment

2021-12-01
Dr. Adolfo Poma Bernaola, Group Leader – Computational Chemistry. ICRI-BioM

At a time when the question of a third dose of vaccine for all is on the table, research using advanced computer simulations and atomic force microscope has revealed more stable—and therefore more difficult to break—bindings of SARS-CoV-2 variants to receptors in our cells. Combined with the loss of affinity of some antibodies for variant spike proteins, these results beg the question of adapting the vaccine to the variants rather than administering a third dose of existing vaccines.

  Truskawki lepiej liofilizowane

2021-11-26
Budynek LabFactor Wydziału IPOŚ mieści wiele zaawansowanych technologicznie laboratoriów
arch. Działu Promocji

Politechnika Łódzka jest partnerem w projekcie wdrożeniowym „Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji oraz pomiarach spektralnych”. Pracami prowadzonymi w naszej uczelni kieruje dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który pisze o zaplanowanych w projekcie efektach.  Hybrydowo o nowych sposobach interakcji

2021-11-26
Sesja otwierająca konferencję. Przewodniczący konferencji w sali Alchemium i zdalnie rektor prof. Krzysztof Jóźwik oraz prof. Włodzisław Duch.
Matthias Hoppe

Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas międzynarodowej konferencji ACM ISS 2021.