Agenci zmian na rzecz SDGs spotkali się w Łodzi

18-12-2023

W siedzibie CWM odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie konsorcjum projektu #edu4sdgs - Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals. Partnerom przyświeca ambitny cel zwiększenia wkładu szkolnictwa wyższego w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju przez kształtowanie postaw sprzyjających ich realizacji i kultywowanie odpowiedzialności społecznej.

 

 

Inicjatywa skupia instytucje o zróżnicowanych profilach z 4 krajów – Politechnikę Łódzką (w roli koordynatora) i Team Coaching Rafał Nykiel z Polski, Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities z Niemiec, Ryski Uniwersytet Techniczny z Łotwy oraz partnerów z Hiszpanii – Welfare and Development Association i Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie – partnera PŁ z sieci ECIU.

W spotkaniu w Łodzi, które odbyło się pod koniec listopada, wzięło udział 12 osób. Zespół wyraził entuzjazm i determinację do wspólnego działania, a wydarzenie ustanowiło solidne fundamenty dla jego dalszych prac. Udało się omówić kluczowe elementy projektu, potwierdzić zakresy odpowiedzialności oraz ustalić plan działania na najbliższe miesiące. Kluczowym punktem programu był warsztat na temat pracy z emocjami.

Wrażliwość na potrzeby innych pozwala nam na zrozumienie, jak nasze codzienne decyzje i zachowania wpływają na środowisko i społeczeństwo. Świadomość tego wpływu może prowadzić do bardziej zrównoważonych wyborów i działań – podkreśla dr inż. Dorota Piotrowska, profesor PŁ i koordynator projektu – Studenci, którzy rozumieją potrzeby innych i dbają o dobro środowiska, mogą pełnić rolę liderów promujących zrównoważone praktyki w swoich społecznościach. Chcemy wspólnie kształtować przyszłych agentów zmian, czyli osoby świadome, zaangażowane i inspirujące innych do aktywnego działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt #edu4sdgs jest realizowany w ramach Partnerstw współpracy Akcji 2. Programu Erasmus+. CWM pozyskał na jego realizację 400.000 euro.

.