Małgorzata Jarczyńska, Centrum Współpracy Międzynarodowej

  Agenci zmian na rzecz SDGs spotkali się w Łodzi

2023-12-18
Warsztat na temat pracy z emocjami
arch. autorki

W siedzibie CWM odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie konsorcjum projektu #edu4sdgs - Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals. Partnerom przyświeca ambitny cel zwiększenia wkładu szkolnictwa wyższego w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju przez kształtowanie postaw sprzyjających ich realizacji i kultywowanie odpowiedzialności społecznej.

   PŁ w Tuluzie

2023-11-17
Dyskusje partnerów projektu
arch. projektu

W listopadzie uczestnicy projektu Erasmus+ EQUNI zebrali się w Tuluzie (Francja), aby podzielić się spostrzeżeniami, sukcesami i wyzwaniami z dotychczas zrealizowanych działań. Był to znaczący krok w rozwijaniu międzynarodowej współpracy w celu zwalczania dyskryminacji w świecie akademickim i promowania równości na europejskich uczelniach.

   Kolejny PROM zawinął do portu

2023-06-06
Przed wejściem do budynku IFE
arch. PŁ

Politechnika Łódzka zakończyła realizację kolejnej edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod nazwą PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Celem projektu było zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia trzeciego stopnia oraz intensyfikacja współpracy z uczelniami zagranicznymi.

   Rozpoczęcie projektu EQUNI

2023-05-12
Projekt realizuje konsorcjum polsko-portugalsko-francusko-holenderskie
Małgorzata Jarczyńska

Pierwsze, stacjonarne spotkanie zespołu projektu EQUNI „Implementation of effective practices for the development of students' emotional intelligence with particular emphasis on anti-discrimination activities at European universities” odbyło się w Centrum Współpracy Międzynarodowej na początku kwietnia. Jest to projekt skierowany do studentów, nauczycieli akademickich, trenerów, mentorów, psychologów i doradców oraz władz uczelni i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za opracowanie i wdrażanie polityki antydyskryminacyjnej.

   PROM PŁ minął półmetek

2021-11-16
Dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ, Onur Karaalioğlu, prof. Beata Gutarowska i dr inż. Justyna Szulc

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ od października 2019 roku realizuje drugą edycję programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Program oferuje stypendia dla doktorantów na realizację krótkookresowych wyjazdów zagranicznych związanych z tematyką przygotowywanego doktoratu. Stypendyści uczestniczą w konferencjach, szkołach letnich i zimowych, kursach, warsztatach i stażach. Stypendia są również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
  Nowe projekty Erasmus+

2018-11-08
logo projektu POWER

Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, PŁ wraz z partnerami zagranicznymi przystępuje do realizacji 5 projektów, które otrzymały dofinansowane w ramach programu Erasmus+ . Powstaną m.in. nowe narzędzia promujące mobilność studencką, kursy online oraz narzędzia rozwijające umiejętności niezbędne dla społeczeństwa informacyjnego.