AI nie ma dla nich tajemnic

07-11-2023

Sześć zespołów studenckich z kierunku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zaprezentowało efekty swoich innowacyjnych, często zaskakujących projektów zrealizowanych na zajęciach. Ich prace udowodniły, że nie zmarnowali czasu, mają wiedzę i bardzo dobrze poruszają się w świecie AI, tworząc projekty z potencjałem na ich komercjalizację lub dalszy rozwój.

 

 

Przewodniczący Rady Kierunku prof. Krzysztof Ślot zaznacza

- Tematyka projektów jest zróżnicowana - od nowatorskich metod biometrii, przez zaawansowane narzędzia analizy oraz generacji sygnałów i obrazów, po inteligentne algorytmy komentowania kodu programów.

Prezentacjom towarzyszyły ciekawe dyskusje, często inspirujące do poszukiwania kolejnych rozwiązań i możliwości wykorzystania tego, co już powstało w ramach – jak to podkreślił prof. Krzysztof Ślot – rutynowych zajęć na studiach II stopnia. Studenci dodatkowo przygotowali krótkie filmiki ilustrujące przyjęte rozwiązania i potencjalne zastosowania.

Synteza mowy emocjonalnej, autorzy: Kamil Dobrowolski, Damian Granosik, Arkadiusz Grzelczyk, Hubert Włodarczyk. Opiekun: mgr inż. Kacper Kubicki Synteza mowy emocjonalnej, autorzy: Kamil Dobrowolski, Damian Granosik, Arkadiusz Grzelczyk, Hubert Włodarczyk. Opiekun: mgr inż. Kacper Kubicki

foto: Ewa Chojnacka

Dziekan WEEIA, a zarazem pasjonat AI prof. Jacek Kucharski jest dumny z pierwszego rocznika studentów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

- Kierunek nie jest łatwy, ale wszyscy przebrnęli przez cały cykl, bo są to wyjątkowo zdolni młodzi ludzie.

Detekcja upadków na podstawie odczytów z akcelerometru, autorki: Natalia Bartczak, Karolina Kowalewicz, Marta Glanowska. Opiekun: dr inż. Robert Susik Detekcja upadków na podstawie odczytów z akcelerometru, autorki: Natalia Bartczak, Karolina Kowalewicz, Marta Glanowska. Opiekun: dr inż. Robert Susik

foto: Ewa Chojnacka

Studenci zaprezentowali jak można identyfikować osoby lub przedmioty w przestrzeni monitorowanej przez radar, co może znaleźć zastosowanie np. tam, gdzie nie można nagrywać wizerunków osób. Duży potencjał komercyjny ma program generujący słowne „wytłumaczenie” fragmentów kodu źródłowego, co ma ułatwić i przyspieszyć pracę zespołom IT w firmach.

Ciekawym pomysłem jest też opracowanie narzędzia generującego i modyfikującego portrety pamięciowe na podstawie tekstu, podobnie jak tworzenie realistycznych krajobrazów z prostego obrazu zawierającego kilka kolorów.

Głęboki generator realistycznych krajobrazów i scen, autorzy: Mikołaj Imbor, Łukasz Klimkiewicz, Adrian Kucharski. Opiekun: dr inż. Paweł Kapusta Głęboki generator realistycznych krajobrazów i scen, autorzy: Mikołaj Imbor, Łukasz Klimkiewicz, Adrian Kucharski. Opiekun: dr inż. Paweł Kapusta

foto: Ewa Chojnacka

Kolejny projekt dotyczył syntezatora, który potrafi zmieniać emocje w głosie, do zastosowań wszędzie tam, gdzie sztuczna inteligencja będzie nawiązywała rozmowę z ludźmi. Ożywioną dyskusję wzbudził też pomysł związany z detekcją upadków na podstawie odczytów z akcelerometru. Uzyskany model można wykorzystać w aplikacjach alarmujących o potencjalnym wypadku. Pierwszym jednak efektem tej pracy jest wspólny artykuł zgłoszony do publikacji.

Identyfikacja żywych obiektów w przestrzeni monitorowanej przez radar FMCW, autorzy: Oskar Zaleski, Rafał Balcerzak, Jakub Kowalczewski, Bartłomiej Michaś. Opiekun: dr inż. Piotr Łuczak Identyfikacja żywych obiektów w przestrzeni monitorowanej przez radar FMCW, autorzy: Oskar Zaleski, Rafał Balcerzak, Jakub Kowalczewski, Bartłomiej Michaś. Opiekun: dr inż. Piotr Łuczak

foto: Ewa Chojnacka

Słuchając wystąpień studentów i towarzyszących im dyskusji trudno nie zgodzić się ze zdaniem zachęcającym młodych ludzi do studiów na kierunku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe - Pojutrze należy do sztucznej inteligencji – nie wiadomo, czy będzie to świat dobry, czy zły, ale wiadomo, że jutro należy do budowniczych tej ery, ery inteligentnych maszyn.

Generowanie słownego podsumowania fragmentów kodu źródłowego w języku C, autorki: Katarzyna Oczeretian, Ewelina Rosiak. Opiekunowie: prof. Anna Fabijańska, dr inż. Piotr Duch Generowanie słownego podsumowania fragmentów kodu źródłowego w języku C, autorki: Katarzyna Oczeretian, Ewelina Rosiak. Opiekunowie: prof. Anna Fabijańska, dr inż. Piotr Duch

foto: Ewa Chojnacka

W czasie dyskusji. Na pierwszym planie prof. Jacek Kucharski i prof. Krzysztof Ślot W czasie dyskusji. Na pierwszym planie prof. Jacek Kucharski i prof. Krzysztof Ślot

foto: Ewa Chojnacka

Studenci zdają sobie sprawę, że ich kompetencje związane ze sztuczną inteligencją są poszukiwane na rynku pracy. Większość z nich już pracuje i prof. Krzysztof Ślot, życzył przyszłym absolwentom, aby na ich drodze pojawiły się „anioły biznesu”. W spotkaniu wzięli też udział – na razie nieliczni - przedstawiciele biznesu, na których prezentacje studentów zrobiły znakomite wrażenie.