Goście z Liberca

07-06-2019

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ gościł 3-6 czerwca delegację z Technical University of Liberec z Faculty of Textile Engineering.

Wydział ściśle współpracuje z czeską uczelnią w ramach wymiany studentów i kadry akademickiej w programie Erasmus+ . Studenci korzystają także z wiedzy, którą przekazuje w zakresie inżynierii materiałowej prof. Jiri Militky, przyjeżdzający regularnie jako visiting professor.

Delegacji Technical University of Liberec przewodniczyła dziekan ing. Jana Drašarová, Ph.D., której towarzyszyły: dyrektor Katedry Technologii Włókienniczych ing. Brigita Kolčavová- Sirková PhD., koordynator wymiany międzynarodowej na Wydziale ing. Hana Musilová i wykładowczyni ing. Iva Metrová.

Podczas spotkania gości z dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów dr hab. inż. Katarzyną Grabowską, prof. PŁ i koordynatorem Erasmus+ dr. hab. inż. Marcinem Barburskim dyskutowano na temat wzmocnienia wzajemnej współpracy. Uwagę poświęcono m.in. realizacji wspólnych dyplomów na II i III stopniu studiów oraz zwiększeniu mobilności studentów i kadry akademickiej, szczególności w charakterze visiting professors. Omawiano również możliwości realizacji wspólnych prac naukowych i projektów międzynarodowych, interesujących także dla innych jednostek Politechniki Łódzkiej. Podsumowaniem wizyty były spotkania z kierownikami Katedr i zaprezentowanie certyfikowanych laboratoriów na Wydziale, które mogą być wykorzystane do badań naukowych prowadzonych z czeska uczelnią. Goście przedstawili również swoją uczelnię studentom kierunku włókiennictwo i przemysł mody, zachęcając do wyjazdów w ramach programu Erasmus+.