Lidia Smereka, Wydział TMiWT

  Mobilni z Erasmusem

2019-12-06
Doceniono aktywność Wydziału w programie Erasmus+
Lidia Smereka

Program Erasmus+ sprzyja międzynarodowym kontaktom i rozwojowi zawodowemu. Chętnie korzystają z niego studenci i kadra Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Tak było we Lwowie i w La Rioja, gdzie doświadczenia zbierały pracownice Instytutu Architektury Tekstyliów