.

  Komentarz Rektora

Rektor prof. Krzysztof Jóżwik
Dizał Promocji

Szanowni Państwo

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele wydarzeń, wokół których gromadziła się społeczność Politechniki Łódzkiej. Na jedno z nich – Research Week - chciałbym zwrócić szczególną uwagę, bo było ono ważne z kilku powodów.

.  Przemówienie Rektora

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik
Jacek Szabela

Prof. Krzysztof Jóźwik rozpoczął swoje wystąpienie słowami:

Wysoki Senacie, droga społeczności akademicka, szanowni państwo, pięknym zwyczajem jest celebrowanie rocznicy powstania uczelni. To czas spojrzenia w przeszłość bogatej tradycji, na tle której podziwiamy nasz rozwój. Zbliżamy się do jubileuszu 80-lecia powołania Politechniki Łódzkiej. Na przestrzeni tych ośmiu dekad nastąpiły imponujące zmiany architektoniczne, dokonała się rewolucja technologiczna, poszerzyła nasza oferta kształcenia, ale niezmiennie najważniejsi są ludzie tworzący naszą społeczność akademicką. To dzięki nim możemy cieszyć się kolejnymi sukcesami wzmacniającymi pozycję PŁ w kraju i na świecie.

 

.


  Wznowienie mobilności w Erasmus+

Spotkanie w Dziale Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Pitesti: (od lewej) dr hab. prorektor Corina Georgescu, dr inż. Constantin Onescu, dr inż. Marek Woźniak,dyrektor programu Erasmus+ dr Maria Miroiu
arch. autora

Z początkiem lipca, po długim okresie zawieszenia, wznowiona została mobilność w ramach programu Erasmus+. Po sprawdzeniu sytuacji epidemicznej, dzięki wsparciu Sekcji Mobilności Kadry, pojawiła się możliwość realizacji długo wyczekanych wyjazdów na zagraniczne uczelnie. Kierunkiem pierwszego z takich wyjazdów stał się Uniwersytet Pitesti w Rumunii. O początkach współpracy i jej kontynuacji pisze dr inż. Marek Woźniak z Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn.

.


  Pandemia COVID-19 a ryzyko choroby legionistów

Aparatura do testów na obecność L. pneumophila w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej

Pandemia COVID-19 spowodowała, że liczne biura, hotele, firmy i obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sztuczne systemy wodne, które były regularnie używane w budynkach, nagle stały się bezużyteczne. Sytuacja ta staje się groźna z powodu wzrostu ryzyka bakteriologicznego. Pisze o tym dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ z Katedry Biotechnologii Środowiskowej.

.